เด้ง! อธิบดีกรมการค้าภายใน เซ่นปมกักตุนหน้ากากอนามัย

บิ๊กตู่ สั่งย้าย อธิบดีกรมการค้าภายใน มาช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เซ่นปมกักตุนหน้ากากอนามัย
เด้ง! อธิบดีกรมการค้าภายใน เซ่นปมกักตุนหน้ากากอนามัย

วันนี้ (15 มี.ค. 63) มีการเผยแพร่หนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่ามีคำสั่งย้าย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างการตรวจสอบกรณีกักตุนหน้ากากอนามัย โดยเนื้อหาขอคำสั่งมีดังนี้

ภาพจากอีจัน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระหว่างการปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าวปฎิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฎิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มี.ค. 63
พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co