เสนอ ครม. งด ,เลื่อน,เลี่ยง สถานที่ ที่มีการชุมนุม

เตรียมเสนอ ครม. เรื่องการ สั่งปิด สถานที่ที่มีการชุมนุมพบปะเสี่ยงแพร่เชื้อ เสนอให้ใช้การสื่อสารออนไลน์แทน
เสนอ ครม. งด ,เลื่อน,เลี่ยง สถานที่ ที่มีการชุมนุม

วันนี้ (16 มี.ค. 2563) ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลโควิด-19 เผยสถานการณ์การแพร่ระบาด ว่ามีการยกระดับศูนย์ข้อมูล เตรียมพร้อมรับมือระดับที่ 3 อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน ทั้งสถานการณ์ในไทยและระดับโลก ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตถึงขั้นระยะที่ 3

ภาพจากอีจัน
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยเรื่องเทศกาลวันหยุดยาว 11-15 เม.ย. ที่ครม.เคยมีมติให้ประชาชนกลับภูมิลำเนาให้กลับไปอยู่บ้านกับครอบครัว โดยขณะนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขคนที่อยู่ในกรุงเทพฯจะนำเชื้อไวรัสฯไปสู่ครอบครัว หรือนำจากครอบครัวมาติดตัวเอง รวมถึงการดื่มฉลองและการอยู่ใกล้ชิดกันในวันหยุด ดังนั้น
ทาง รมว.จึงมีมติเสนอครม.ว่าเลื่อนวันหยุดสงกรานต์เลื่อนไปเป็นวันที่สถานการณ์ปกติ

เรื่องการปิด งด สถานบันเทิง หรือสถานที่มีการชุมนุม ที่มีการถึงเนื้อถึงตัวสัมผัสสารคัดหลั่ง ดังนั้น จำเป็นต้องควบคุมสถานที่ที่มีผู้คนเข้าไปชุมนุม

1. สถานที่ใดที่มีผู้คนเข้าไปชุมนุมเป็นกิจวัตรจำนวนมาก มีการพบปะ,สัมผัส ให้เลี่ยงทำกิจกรรมที่มีการชุมนุม โดยเสนอครม.ในวันพรุ่งนี้ หรือหยุดกิจกรรมเหล่านั้นไว้ก่อน เช่น ปิดมหาวิทยาทั้งของรัฐ-เอกชน ให้ไปเปิดสอนทางออนไลน์แทน รวมถึงโรงเรียน-โรงเรียนกวดวิชา ให้เลื่อนวันปิดให้เร็วขึ้น หรือพิจารณาให้สอนออนไลน์ หรือเลื่อนวันเรียนออกไป

2. สถานที่มีคนเข้ามาชุมนุมคราวละมากๆ มีการตะโกน มีการสัมผัส เป็นสถานที่ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ปิดพื้นที่ เช่น สนามกีฬา, สนามมวยทั่วประเทศ หรือโรงหนัง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ส่วนสถานที่ร้านค้า ร้านอาหาร ยังสามารถดำเนินการเปิดตามปกติ แต่จะต้องมีการมาตรการป้องกัน เช่น ยิงเลเซอร์ตรวจอุณหภูมิ ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หากฝ่าฝืนจะสั่งปิดตามขั้นตอนต่อไป

ภาพจากอีจัน
และเลื่อนเวลาและเหลื่อมเวลาการเข้างาน-ออกงาน เวลาพักเที่ยง รวมถึงการทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อเลี่ยงคนแออัดลดการกระจายเชื้อโรค และสุดท้ายการพิจารณาเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆของเดือนเมษายนออกไปได้ ให้มีการประชุมทางไกลแทน ทั้งนี้หากเรื่องใดสามารถปฏิบัติได้เลยตั้งแต่วันนี้ก็สามารถลำดับได้เลย ส่วนเรื่องใดที่ต้องเสนอในมติครม.ต้องรอในวันพรุ่งนี้ต่อไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co