พิจิตรแล้งที่สุดในรอบ 50 ปี กระทบเกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตร

หนองน้ำ-บ่อน้ำ หลายอำเภอ ใน จ.พิจิตรแห้งขอด ดินแตกระแหง กระทบเกษตรกร ไม่มีน้ำทำการเกษตร ต้องปล่อยพื้นที่ทิ้งร้าง
พิจิตรแล้งที่สุดในรอบ 50 ปี  กระทบเกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตร

ฝนขาดน้ำแล้ง ดินระแหงไม่มีชิ้นดี ชาวเกษตรกรพิจิตรระทมหนัก ไม่มีน้ำทำการเกษตร
วันนี้ (17 มี.ค.63) ทีมข่าวอีจันรายงานว่า แหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะใน จ.พิจิตร แห้งขอดต่อเนื่องหลายพื้นที่ แหล่งน้ำที่เคยมีปริมาณกักเก็บ ต้องมีสภาพแห้งแล้ง ดินแตกระแหง ขาดน้ำทำการเกษตร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ,อำเภอวังทรายพูน, จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน โดยแหล่งน้ำในคลองท่ากระดาน ซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านพื้นที่การเกษตร หมู่บ้านและชุมชน ปริมาณน้ำได้ลดแห้งลงอย่างต่อเนื่อง จนพื้นดินแตกระแหง จนไม่เหลือน้ำในบ่อกักเก็บ เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องปล่อยแปลงนาข้าวทิ้งร้าง ไม่เสี่ยงการทำนา โดยการหยุดทำการเกษตร ทำการพักดิน ในพื้นที่การทำนา หลังทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว เพื่อรอฤดูกาลทำการเกษตรช่วงหน้าฝน
ภาพจากอีจัน
จากการสำรวจ พบว่าหลังจากแหล่งน้ำที่แห้งขอดลงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องหยุดทำการเกษตร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอเมืองพิจิตร , อำเภอตะพานหิน , อำเภอวังทรายพูน ,อำเภอทับคล้อ ,และอำเภอสากเหล็กที่มีพื้นที่ติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของเกษตรกร จากการทำการเกษตรไม่ได้เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอ
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co