อีจัน ลั่นทุ่ง 17 มีนาคม 2563 | 12:31 น.

หาทางรอดผู้เลี้ยงกุ้ง

เขียนโดย อีจัน
หาทางรอดผู้เลี้ยงกุ้ง

เสียหายหลายร้อยล้าน จีน... งดรับซื้อกุ้งไทย ทั้งสด – แช่แข็ง ไม่สามารถส่งออกได้เสียหายหนัก ! กรมประมง... เร่งหาทางรอดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยถึง สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศจีนและลามไปทั่วโลก จนส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก รวมถึงธุรกิจภาคการประมงที่หลังเกิดสถานการณ์การระบาด ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักของสินค้าประมงไทย เกิดการชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ประเทศจีน

เนื่องจากสินค้าประมงที่ส่งออกไปยังจีนนั้นมีทั้งสินค้าแบบมีชีวิตและสดแช่แข็ง ซึ่งเมื่อประเทศจีนได้ประกาศปิดเมือง อีกทั้ง เรายังมีมาตรการระงับหรือลดเที่ยวบินที่เดินทางเข้าออกประเทศจีน เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค ดังนั้น การส่งออกสินค้าประมงไปจีนจึงเสียหายอย่างหนักทันที เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้ากุ้งมีชีวิตและสดแช่เย็น ซึ่งต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง และต้องใช้บริการการขนส่งทางอากาศเท่านั้น โดยจากการประเมินเบื้องต้น ผลกระทบต่อการส่งออกไปจีนในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563 การส่งออกกุ้งมีชีวิตและสดแช่เย็น จะลดลง จำนวน 1,500 – 2,900 ตัน มูลค่ากว่า 340 - 650 ล้านบาท

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ด้วยเหตุนี้ กรมประมงจึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยเบื้องต้นมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องในการส่งออก ซึ่งจากเดิมจะต้องส่งสินค้ากุ้งมีชีวิตไปทางเครื่องบิน อาจเปลี่ยนเป็นส่งออกโดยรถและเปลี่ยนเป็นกุ้งแช่แข็ง หรือ กุ้งต้ม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการแสวงหาตลาดใหม่ทดแทน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และในอนาคตน่าจะสามารถขยายตลาดการส่งออกสินค้าประมงได้ในอีกหลายประเทศ ซึ่งกรมประมงคาดหวังว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงจุด และสามารถช่วยระบายผลผลิตของเกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง...รองอธิบดี กล่าว

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภูธรภาค 1 แถลงจับอาวุธปืนเถื่อน ขายผ่านออนไลน์
ตำรวจภูธรภาค 1 แถลงจับอาวุธปืนเถื่อน ขายผ่านออนไลน์
จีนประกาศเลื่อนประชุมสภา ประจำปี เพราะโรคระบาดไวรัสโควิด-19
จีนประกาศเลื่อนประชุมสภา ประจำปี เพราะโรคระบาดไวรัสโควิด-19
สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสเปน แจง ไม่มีคำสั่งห้ามคนไทยเข้าประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสเปน แจง ไม่มีคำสั่งห้ามคนไทยเข้าประเทศ
ทหารไทย-สหรัฐฝึกกู้ระเบิด แต่ได้กู้ระเบิดจริง
ทหารไทย-สหรัฐฝึกกู้ระเบิด แต่ได้กู้ระเบิดจริง
ตำรวจ ปทส. จับชายชาวตรัง เลี้ยงสัตว์ป่าเต็มบ้าน
ตำรวจ ปทส. จับชายชาวตรัง เลี้ยงสัตว์ป่าเต็มบ้าน