ข่าวดัง 17 มีนาคม 2563 | 15:34 น.

อุทัยธานีตั้งด่าน ตรวจเข้มคนเข้าออกจังหวัด ป้องกันโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
อุทัยธานีตั้งด่าน ตรวจเข้มคนเข้าออกจังหวัด ป้องกันโควิด-19

อุทัยธานีปิดเมือง ตั้งด่านตรวจเข้ม ประชาชนก่อนเข้าสู่จังหวัด ลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมให้ความรู้เพื่อรับมือการระบาดได้ทันท่วงที

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่อยู่ในเฟส 2 มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม 177 คน ทำให้หลายจังหวัด เริ่มปิดเมืองเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นวงกว้าง

เช่นเดียวกับจังหวัดอุทัยธานี มีมาตรการลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิค – 19 ตั้งด่านและจุดตรวจอนามัย คุมเข้มคัดกรองสุขอนามัย ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน ก่อนเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี

ภาพจากอีจัน

นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี บูรณาการหน่วยงานตั้งด่านและจุดตรวจอนามัยจังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจคัดกรองสุขอนามัยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้เนื่องจาก กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการระบาด ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการ เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในพื้นที่ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนด
ภาพจากอีจัน

ดังนั้น จังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ แจกหน้ากากอนามัย แจกเอกสารแนะนำ และสร้างความตระหนักด้วยการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์สัญจร โดยตั้งด่านและจุดตรวจ จำนวน 3 จุด ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรหนาแน่นซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จุดอำเภอเมืองอุทัยธานี (ศูนย์จราจรจังหวัดอุทัยธานี ถนนสายอุทัยธานี – นครสวรรค์) , จุดอำเภอบ้านไร่ (เส้นทางสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง – อุทัยธานี) และจุดอำเภอสว่างอารมณ์ (เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว – อุทัยธานี)

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่สถานบันเทิงและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยแก่พนักงาน ที่ให้บริการลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน อีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย