ปิดเรือนจำทั่วประเทศ-งดเยี่ยม 14 วัน เลี่ยงโควิด-19

ราชทัณฑ์ปิดเรือนจำทั่วประเทศ 14 วัน งดเยี่ยมทุกเรือนจำ เพื่อป้องกันโควิด-19
ปิดเรือนจำทั่วประเทศ-งดเยี่ยม 14 วัน เลี่ยงโควิด-19

(17 มี.ค.63) พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ราชทัณฑ์ปิดเรือนจำทั่วประเทศ 14 วัน งดเยี่ยมทุกเรือนจำ เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยระบุข้อความว่า “ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ให้ปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงหลายแห่งและมีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้ ลุกลามเข้าสู่เรือนจำ ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า 380,000 คนทั่วประเทศ กรมราชทัณฑ์จึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกเรือนจำ งดการเยี่ยมญาติเป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากเรือนจำเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพราะมีผู้ต้องขังอยู่กันอย่างหนาแน่นและแออัดหากเกิดโรคระบาดเข้าไปในเรือนจำแล้วจะควบคุมได้ยาก

กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าได้มีมาตรการในการป้องกันโรคระบาดนี้ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดตลอดมา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้ต้องขังรายใดป่วยเป็นโรคติดต่อดังกล่าว จึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตกใจและขออภัยในความไม่สะดวกในการงดเยี่ยมญาติชั่วคราวในครั้งนี้”

ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co