AD

ชาวสวนทุเรียนหมดกังวลปัญหาเรื่องการส่งออกทุเรียน

เกษตรกรชาวอำเภอขลุงมั่นใจ ทุเรียนสามารถส่งออกได้ ออเดอร์ส่งออกจีนไม่อั้น
ชาวสวนทุเรียนหมดกังวลปัญหาเรื่องการส่งออกทุเรียน
AD

ชาวสวนทุเรียนในอำเภอขลุง จันทบุรี หมดกังวลหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าจะไม่สามารถส่งออกทุเรียนได้ เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ล่าสุด เกษตรกรสวนทุเรียนต่างตัดผลผลิตที่แก่ดีและเนื้อได้มาตรฐาน ไม่อ่อน ส่งขายล้งที่รับซื้อทุเรียน ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวในชุดแรก เกษตรกรเข้าตัดทุเรียนชุดแรก หรือเรียกว่ารุ่นแรกที่ออกผลผลิตก่อนและได้เวลาเก็บผลผลิตตามเวลาที่กำหนด ส่วนในชุดต่อไปก็จะได้เวลาเก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนเมษายนนี้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ด้านทางเจ้าของสวนยังฝากไปถึงเกษตรกรอีกว่า ขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายไม่ได้ เนื่องจากปัญหาโรคโควิด-19 โดยขณะนี้ล้งได้รับซื้อทุเรียน ได้เปิดรับซื้อและส่งออกทุเรียนเป็นจำนวนมาก โดยได้รับออเดอร์จากประเทศจีน ไม่มีจำกัดจำนวนอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นขอให้ชาวสวนสบายใจได้
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co