ไทยอยู่อันดับ 4 ประเทศที่สามารถรับมือโควิด-19 ได้

WHO จัดอันดับให้ไทย เป็นประเทศที่มีความพร้อมรับมือโควิด-19 อยู่ในอันดับ 4 สามารถรับมือวิกฤตได้ค่อนข้างดี
ไทยอยู่อันดับ 4 ประเทศที่สามารถรับมือโควิด-19 ได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้หลายประเทศทั่วโลก ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะยานทะลุ 200,000 คนแล้ว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 The World Health Organization หรือ WHO (องค์การอนามัยโลก) เผย การเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อ การเตรียมพร้อมของประเทศและการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยระบุว่า

ทุกประเทศมีความเสี่ยงและจำเป็นต้องเตรียมตัวและตอบสนองต่อ COVID-19 แต่ละประเทศได้รับการสนับสนุนให้
วางแผนการเตรียมการและการตอบสนองให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ระดับโลก
การสนับสนุนจะถูกจัดลำดับความสำคัญไปยังประเทศที่มีระบบสุขภาพที่อ่อนแอ และช่องว่างที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมความจุสำหรับการใช้งานด้านเทคนิคและการดำเนินงาน การสนับสนุนจะดำเนินการผ่านทั่วโลก

ภาพจากอีจัน

รายการจัดหมวดหมู่ประเทศนี้สามารถดูได้ในตารางด้านล่าง การจัดหมวดหมู่นี้จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์การพัฒนา COVID-19 ในแต่ละประเทศ และการประเมินความเสี่ยงและกำลังการผลิตเฉพาะประเทศที่จะดำเนินการเพื่อความต้องการที่สำคัญ

โดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 4 ประเทศที่มีการเตรียมความพร้อมการการรับมือค่อนข้างดี ส่วนจีนอยู่ในระดับที่ 5 เพราะขณะนี้สถานการณ์ที่ประเทศจีนเริ่มคลี่คลายลงแล้ว และอีกหลายประเทศที่ถูกจัดในระดับ 2 และ 3 โดยไม่มีประเทศที่อยู่ในระดับ 1 หมายถึงหลายประเทศส่วนใหญ่มีวิธีการรับมือและเตรียมความพร้อมที่ค่อนข้างดี

ภาพจากอีจัน

อีจันขอให้ทุกประเทศผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ ผ่านไปได้โดยเร็ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co