เพิ่มความเข้มงวด ตรวจคนเข้าประเทศทุกช่องทาง ป้องกันโควิด-19

ผบ.ตร.สั่งตรวจเข้ม คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทุกจุดผ่านแดน ทั้งทางอากาศ ,ทางบก,ทางน้ำ หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป
เพิ่มความเข้มงวด ตรวจคนเข้าประเทศทุกช่องทาง ป้องกันโควิด-19

วันนี้ (19 มี.ค. 2563) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. กล่าวถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากผู้ที่เดินทางทางมาจากประเทศต้นทางที่มีการแพร่ระบาดและยังพำนักอยู่ในประเทศไทย รวมถึงมาตรการในการป้องกันสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ว่า

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. กำกับดูแล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ผ่านช่องทาง จุดผ่านแดน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง ทางอากาศ ,ทางบก,ทางน้ำ และ ช่องทางตามธรรมชาติ ทั่วประเทศ

โดยร่วมกับแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่การท่าฯ ตรวจคัดกรองบุคคล สกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยและตรวจสอบติดตามการอยู่ในประเทศให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต กรณีพบว่ามีลักษณะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือมีอาการบ่งชี้ ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป

การให้บริการสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการต่างๆ ต้องจัดให้มีการตรวจกรอง ด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร/สถานที่ทำการ ตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆ ส่งเสริมมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่างในการพูดคุย จัดระยะห่างของเก้าอี้ประมาณ 1-2 เมตร เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดให้ลดน้อยลง ประกอบกับ กำลังพล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองให้มากขึ้น ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ หรือ สวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการตรวจค้น สัมผัสบุคคล เอกสาร ยานพาหนะ ทรัพย์สินหรือสิ่งของ ของกลางในคดี

ในส่วนหน่วยงานที่สามารถให้บริการ อนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือ จดทะเบียนตามกฎหมาย ผ่านระบบ e-Service ให้เร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการ e-Service ในทุกช่องทาง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งประจำ ณ จุดบริการแนะนำประชาชนที่ใช้บริการโดยตรง ให้ใช้บริการผ่าน e-Service ในการติดต่อราชการครั้งต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co