COJ APP แอพฯ ศาลยุติธรรม ให้ข้อมูลคดีความ เลี่ยงมาศาลช่วงโควิด-19 ระบาด

ศาลยุติธรรมผุดแอพฯ “COJ APP” ให้ข้อมูลด้านคดีความ เลี่ยงมาศาลในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19

19 มีนาคม 63 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำแอพพลิเคชั่น “COJ APP” ให้บริการข้อมูลกับประชาชน ที่มาติดต่อราชการศาล รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศาลยุติธรรม

ภาพจากอีจัน

เจ้าตัว แอพพลิเคชั่น “COJ APP” นี้มีฟังก์ชันหลัก 5 หมวด ได้แก่

1. สื่อศาล ให้บริการ Facebook เพจสื่อศาล Twitter ศาลยุติธรรม (@Pr_Coj) Instagram ศาลยุติธรรม (@Pr_Coj) และ YouTube (Pr coj) ศาลยุติธรรม ที่ได้รวบรวมข้อกฎหมายในรูปแบบ infographic สาระความรู้ และกิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย

2. บริการ ภายหมวดจะให้บริการระบบข้อมูลคดีศาลยุติธรรม Case Information Online Service หรือ CIOS ระบบติดตามสำนวนคดี Tracking System อัตราค่านำหมาย และเขตอำนาจศาลยุติธรรม

3. รวมลิงค์ประชาสัมพันธ์

4. สื่อศาล Live

5. ติดต่อสอบถาม รวบรวมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของศาลทั่วประเทศ

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android

ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้ นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ศาลยุติธรรมมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการและคู่ความในคดีให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล จึงพัฒนาแอพพลิเคชั่น “COJ APP” ตัวใหม่ล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้