ข่าวดัง 19 มีนาคม 2563 | 20:01 น.

นนทบุรี สั่งปิดโรงเรียน-สถานประกอบการ

เขียนโดย อีจัน
นนทบุรี สั่งปิดโรงเรียน-สถานประกอบการ

จังหวัดนนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ประกอบการชั่วคราว หลังโควิด-19 รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

(19 มี.ค. 63) มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยจังหวัดนนทบุรีประกาศว่า

จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นมีความเสี่ยงสูง ที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแพร่กระจายเชื้อโรคอันเป็นการจำกัดการระบาดของโรคในพื้นที่

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563
-สถาบันอุดมศึกษา (รัฐ-เอกชน)
-โรงเรียน (รัฐ-เอกชน-นานาชาติ)
-สถานกวดวิชา
-สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์-โรงละคร-โรงมหรสพ)
-สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
-สถานประกอบกิจการอาบอบนวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
-สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
-สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
-สถานประกอบกิจการ สถานที่ออกกำลังกายรวมถึงสถานที่ออกกำลังกายภายในอาคารชุดที่พักอาศัย
-สระว่ายน้ำ
-สนามพระ อำเภอบางใหญ่
-ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต
-ร้านคาราโอเกะ เครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว

2.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
-สนามมวย
-สนามกีฬา สนามชนไก่ สนามประลองไก่

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นนทบุรี สั่งปิดโรงเรียน-สถานประกอบการ
นนทบุรี สั่งปิดโรงเรียน-สถานประกอบการ
นนทบุรี ตามหากลุ่มเสี่ยงโควิด-19 รีบพบเเพทย์ตรวจหาเชื้อ
นนทบุรี ตามหากลุ่มเสี่ยงโควิด-19 รีบพบเเพทย์ตรวจหาเชื้อ
นนทบุรีเพิ่ม 4 มาตรการ ลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19
นนทบุรีเพิ่ม 4 มาตรการ ลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19
เตรียมตั้ง กก. สอบปมจับบ่อนเมืองนนท์ จ่อเชือด ตร.หากพบทำงานบกพร่อง
เตรียมตั้ง กก. สอบปมจับบ่อนเมืองนนท์ จ่อเชือด ตร.หากพบทำงานบกพร่อง
นนทบุรี สั่ง ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ เว้นแบบค้างคืน
นนทบุรี สั่ง ปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับ เว้นแบบค้างคืน