AD

ราชทัณฑ์รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PEE พร้อมหน้ากากอนามัย สู้ COVID-19”

ผู้แทนโครงการ “เทใจให้มดงานสู้ COVID-19” ได้มอบชุดป้องกันเชื้อโรค PEE และหน้ากากอนามัยให้กับ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันไวรัส COVID-19 ภายในเรือนจำ
ราชทัณฑ์รับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PEE พร้อมหน้ากากอนามัย สู้ COVID-19”
AD

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคารกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์เขตต์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโครงการ “เทใจให้มดงานสู้ COVID-19” ได้มอบชุดป้องกันเชื้อโรค PEE และหน้ากากอนามัยให้กับพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันไวรัส COVID-19 ภายในเรือนจำ โดยมีนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา และนายธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนชุดป้องกันเชื้อโรค PEE จำนวน 50 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 100 ชิ้น จากโครงการฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรค COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติงานของแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำ ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันโรคได้อย่างแท้จริง กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณโครงการ “เทใจให้มดงานสู้ COVID-19” ที่มอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรค COVID-19 พร้อมนี้จะได้ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ใช้ประโยชน์ต่อ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่ข่าว
20 มีนาคม 2563
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co