19 จังหวัดพร้อมใจ ปิดพื้นที่เสี่ยง ควบคุมการระบาดของโควิด-19

เช็คด่วน! 19 จังหวัดทั่วประเทศ สั่งล็อกดาวน์ ปิดพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฝ่าฝืนจ่อลงโทษหนัก!
19 จังหวัดพร้อมใจ ปิดพื้นที่เสี่ยง ควบคุมการระบาดของโควิด-19

เริ่มวิกฤติหนักขึ้นเรื่อยๆ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมถึง 599 คน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่วิตกกังวลถึงการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายนี้ ทำให้หลายจังหวัดทยอยปิดเมือง ,ปิดพื้นที่เสี่ยง ,ปิดชายแดน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 และตรวจเข้มการเข้า-ออกเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง

วันนี้จันรวบรวมจังหวัดและพื้นที่ที่มีการสั่งปิดและตรวจเข้มเป็นพิเศษมาไว้ในนี้หมดแล้ว

จังหวัดบุรีรัมย์

โดยบุรีรัมย์ได้ประกาศปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2563 ขณะที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ทางจังหวัดก็ป้องกันไว้ก่อนด้วยการ
- ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข
-หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค
- การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

จังหวัดอุทัยธานี

โดยจังหวัดอุทัยธานี มีมาตรการลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิค – 19 ตั้งด่านและจุดตรวจอนามัย คุมเข้มคัดกรองสุขอนามัย ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน ก่อนเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี บูรณาการหน่วยงานตั้งด่านและจุดตรวจอนามัยจังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจคัดกรองสุขอนามัยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน

กรุงเทพฯและ 5 จังหวัดปริมณฑล

หลังจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงมาตรการป้องกันโควิด-19 มีมาตรการ ปิด 26 สถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ คือ กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ต่างๆ 26 ประเภท ในกรุงเทพมหานคร ยังมีมติให้ จังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรปราการ สมุทรสาคร, นครปฐม ,นนทบุรี และปทุมธานี ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม-12 เมษายน เช่นเดียวกับ กทม.

ภาพจากอีจัน

จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)

โคราชออกประกาศเรื่องการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัด 5 ราย เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมามีความหนาแน่นของประชากรสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง จึงสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ

จังหวัดชลบุรี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดําเนินการปิดสถานบริการ บาร์ ผับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา เสริมความงาม โรงภาพยนตร์ ทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ส่วนสนามชนไก่ สนามมวย และสถานออกกําลังกายในร่ม หรือฟิตเนส สั่งปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้งดการจัดกิจกรรมมีการรวมคนจํานวนมาก หรือหากมีความจําเป็นต้องจัดกิจกรรม จะต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตร

ภาพจากอีจัน

จังหวัดเชียงใหม่

โดยเชียงใหม่ปรับปรุงประกาศในเรื่องของการปิดสถานที่บางแห่งโดยมีการยกเลิกคำสั่งฉบับที่ 1 และแก้ไขเป็นประกาศฉบับที่ 2 และกำหนดพื้นที่สำหรับปฎิบัติการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2563 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 13 เม.ย.2563 เวลา 24.00 น.

ภาพจากอีจัน

จังหวัดเชียงราย

เชียงรายประกาศ ปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 พร้อมทั้งปิดด่านพรมแดนไทย-เมียนมา และสถานบันเทิงต่างๆเพื่อป้องกันการชุมนุมและการแพร่ระบาด

ภาพจากอีจัน

จังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มีคำสั่งดังนี้ ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัด ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ปิดชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563

จังหวัดพิษณุโลก

พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกมีคำสั่ง ดังนี้
สั่งปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกอบด้วย 1.สนามมวย 2.สนามกีฬา 3. สนามชนไก่ 4.สนามประลองไก่หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่ สั่งปิดชั่วคราว 14 วันตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน

จังหวัดระนอง

มติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนองเห็นชอบให้สถานบริการทุกอำเภอในจังหวัดระนอง หยุดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 รวมถึง โรงภาพยนตร์-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดแผนไทย ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพจากอีจัน

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2563- 2 เม.ย. 2563

ภาพจากอีจัน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ใจความว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นควรปิดสถานที่เสี่ยงและง่ายต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-19

ภาพจากอีจัน

จังหวัดตาก
จังหวัดตากระงับการเดินทางเข้า-ออกของประชาชนตามเขตชายแดน และจุดผ่อนปรน และยังยกเว้นการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพจากอีจัน

จังหวัดนครนายก

นครนายกมีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมถึงสถานศึกษาโรงเรียนกวดวิชา ร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563- 13 เม.ย. 2563

ภาพจากอีจัน

จังหวัดขอนแก่น
โดยจังหวัดขอนแก่นสั่งปิดสถานที่เสี่ยง เช่น โรงเรียนสนามมวย สนามกีฬา และสถานบันเทิงต่างๆ แต่ยังเปิดซุปเปอร์มาเก็ตและร้านอาหารบางแห่ง ตามปกติ

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ทุกจังหวัดยังมีมาตรการขั้นเด็ดขาดหากใครฝ่าฝืนอาจจะมีโทษหนักรออยู่ #เราต้องผ่านมันไปด้วยกัน #ไทยสู้โควิด19

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co