ข่าวทั่วไป 24 มีนาคม 2563 | 10:45 น.

ยธ.ร่วมกรมราชทัณฑ์ ใช้ระบบวิดีโอคอลในเรือนจำ

เขียนโดย อีจัน
ยธ.ร่วมกรมราชทัณฑ์ ใช้ระบบวิดีโอคอลในเรือนจำ

ยธ.ร่วมกรมราชทัณฑ์ ใช้ระบบวิดีโอคอลในเรือนจำ เลี่ยงโควิด-19

สํานักงานศาลยุติธรรมร่วมมือกรมราชทัณฑ์ เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ต้องขัง ยกระดับคุ้มครองสิทธิฯ ผู้ต้องหาและจำเลย นำระบบ video conference ช่วยอำนวยความยุติธรรม เพิ่มความปลอดภัยในเรือนจำ

วันนี้ (24 มี.ค. 63) เวลา 08.30 น. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และพ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย การบริหารโทษของผู้ต้องขัง และการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังและร่วมกันพัฒนาระบบการออกหมายอาญา การส่งและรายงานผลตามหมายอาญา และการรับส่งข้อมูลคำพิพากษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ระบบการนำข้อมูลของผู้ต้องขังมาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอปล่อยชั่วคราวโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินงานเกี่ยวกับการผัดฟ้อง ฝากขัง

โดยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) การอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลสูงและศาลชั้นต้นในลักษณะการประชุมทางจอภาพระหว่างศาลกับเรือนจำ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินคดีและสิทธิแก่ผู้ต้องขังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

ภาพจากอีจัน

การดำเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและจำเลย นอกจากนี้ยังช่วยลดการเบิกตัวจำเลยมาศาล ลดการใช้เครื่องพันธนาการ ลดความเสี่ยงในการหลบหนีเมื่อมีการควบคุมจำเลยมาศาล และทำให้ในคดีอาญาบางคดีที่มีจำเลยหลายคนและต้องขังอยู่คนละเรือนจำ ได้รับสิทธิจากผลของการอ่านคำพิพากษาและคำสั่งของศาลชั้นต้นพร้อมกัน รวมทั้งช่วยให้จำเลยและคู่ความสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยธ.ร่วมกรมราชทัณฑ์ ใช้ระบบวิดีโอคอลในเรือนจำ
ยธ.ร่วมกรมราชทัณฑ์ ใช้ระบบวิดีโอคอลในเรือนจำ
ราชทัณฑ์ เผย 3 เม.ย. 63 ผู้ติดเชื้อคงที่ 3 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ราชทัณฑ์ เผย 3 เม.ย. 63 ผู้ติดเชื้อคงที่ 3 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
กรมราชทัณฑ์ เผย สถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำ เริ่มคลี่คลาย ไม่มีติดเชื้อเพิ่ม
กรมราชทัณฑ์ เผย สถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำ เริ่มคลี่คลาย ไม่มีติดเชื้อเพิ่ม
สุดเศร้า หาก นกเงือกตาย 1 ตัว อาจ คร่าชีวิตนกเงือก อีก 2 ตัว
สุดเศร้า หาก นกเงือกตาย 1 ตัว อาจ คร่าชีวิตนกเงือก อีก 2 ตัว
จุรินทร์ นำทีมพาณิชย์ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร จ. แพร่
จุรินทร์ นำทีมพาณิชย์ จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้เกษตรกร จ. แพร่