ไปรษณีย์สุราษฎร์ฯ นำส่งหน้ากากอนามัยฟรีให้ชาวบ้านที่มีไข้

ที่แรกในไทย! เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับไปรษณีย์ไทย สาขาสุราษฎร์ธานี นำส่งหน้ากากอนามัยให้ ปชช. บ้านที่มีไข้ แจกฟรีบ้านละ 2 ชิ้น
ไปรษณีย์สุราษฎร์ฯ นำส่งหน้ากากอนามัยฟรีให้ชาวบ้านที่มีไข้

วันนี้ (24 มี.ค.63) ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมส่งมอบหน้ากากผ้า ตามโครงการ “พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอบรมและจัดทำหน้ากากผ้าให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการป้องกันโรคด้วยตนเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการป้องกันโรคของประชาชนทั่วไป ในสภาวะที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน และมีราคาแพงกว่าปกติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าเป้าหมาย 1 แสนชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนมีใช้ทุกครัวเรือนๆ ละ 2 ชิ้น ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดทำหน้ากากผ้าโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตัวเอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการป้องกันโรค สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 2 หมื่นชิ้น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาสุราษฎร์ธานี ในการนำหน้ากากผ้าส่งตรงถึงบ้านเรือนประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นทางเลือกในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากเป็นพื้นที่แออัดไปด้วยประชาชนและเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจต่างๆ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวน 4 ราย มากกว่าอำเภออื่นๆ ของสุราษฎร์ธานี
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co