ข่าวทั่วไป 24 มีนาคม 2563 | 14:21 น.

เพชรบูรณ์สั่งให้ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เปิด-ปิด เป็นเวลา

เขียนโดย อีจัน
เพชรบูรณ์สั่งให้ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เปิด-ปิด เป็นเวลา

เพชรบูรณ์คุมเข้ม! สั่งร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เปิด-ปิด เป็นเวลาตี 5 ถึงเที่ยงคืน มีผล 24 มี.ค. – 12 เม.ย. 63

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ออกหนังสือประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีคำสั่ง เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และจากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 , 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 258 ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 จึงมีคำสั่งเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. สั่งปิดชั่วคราว ระหว่างวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
- สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
- สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร นวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์, โรงละคร ฯลฯ)
- สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
- สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
- วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ,วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ
- สนามมวย,ค่ายมวย ทุกแห่ง
- สนามชนไก่ทุกแห่ง
- โรงเรียน และให้งดการเรียนการสอน การสอนพิเศษ ทั้งในและนอกระบบ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
- สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
- โรงเรียนผู้สูงอายุ
- ร้านคาราโอเกะ
- ร้านเกม, ร้านอินเตอร์เน็ต
- สระว่ายน้ำ
- สวนสนุก เครื่องเล่นสำหรับเด็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- โต๊ะสนุกเกอร์, โต๊ะบิลเลียด
- ตลาดนัด เว้นแต่ให้เปิดได้เฉพาะเป็นตลาดนัดในการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับตลาดที่มีการจำหน่ายเสื้อผ้า ตลาดสินค้ามือสอง ให้ปิดทั้งหมด
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 – 00.00 น.
- โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ให้เช่าที่พักชั่วคราว รายวัน หรือรายชั่วโมง

2. งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- งดการจัดประชุม อบรม สัมมนา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
- งดการจัดงานอุปสมบท การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด ยกเว้น การจัดงานประเพณีเลี้ยงปีหมู่บ้านให้ทำได้เฉพาะผู้ประกอบพิธีโดยลำพังและห้ามบุคคลอื่นเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญจีนเตือน ท่อระบายน้ำอาจแพร่เชื้อโควิด-19
ผู้เชี่ยวชาญจีนเตือน ท่อระบายน้ำอาจแพร่เชื้อโควิด-19
กรุงเทพฯ ฝุ่นลด! รั้งอันดับ 19 เมืองอากาศแย่ของโลก
กรุงเทพฯ ฝุ่นลด! รั้งอันดับ 19 เมืองอากาศแย่ของโลก
เจอกระเป๋าเดินทางเพิ่ม คาดเป็นของ “บิงซู” หญิงสาวที่หายไป
เจอกระเป๋าเดินทางเพิ่ม คาดเป็นของ “บิงซู” หญิงสาวที่หายไป
สาวโพสต์เตือน คนฉวยโอกาสขายแมสคุณภาพต่ำ คนซื้อเพราะเดือดร้อน คุณเอาอะไรมาขาย?
สาวโพสต์เตือน คนฉวยโอกาสขายแมสคุณภาพต่ำ คนซื้อเพราะเดือดร้อน คุณเอาอะไรมาขาย?
รวบหนุ่มหลอกเด็กจะพาไปส่งบ้าน แต่กลับพาไปขืนใจ หลบหนีคดี 13 ปี
รวบหนุ่มหลอกเด็กจะพาไปส่งบ้าน แต่กลับพาไปขืนใจ หลบหนีคดี 13 ปี