ปลัด สธ. สั่งทุกจังหวัดติดตามคนกรุงฯ กลับ ตจว. พร้อมส่ง อสม. แนะนำการปฏิบัติตัว

ปลัด สธ. สั่งเร่งติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากกทม. พร้อมส่ง อสม. ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว แยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน
ปลัด สธ. สั่งทุกจังหวัดติดตามคนกรุงฯ กลับ ตจว. พร้อมส่ง อสม. แนะนำการปฏิบัติตัว

วันนี้ (24 มีนาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกจังหวัด

ภาพจากอีจัน
นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า ในการสร้างการรับรู้ประชาชนต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในแต่ละจังหวัด ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่จะให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าว ทั้งกรณีผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยอาการหนัก ความก้าวหน้าในการรักษา และส่งข้อมูลมายังส่วนกลางโดยเร็ว ด้านการรักษาขอให้ทำงานเป็นเครือข่าย ปรึกษาผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพหรือโรงเรียนแพทย์ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้ป่วย
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการใน 3 ด้าน คือ
1.การควบคุมป้องกันโรค ลดการแพร่ระบาด ซึ่งเดิมเราควบคุมได้ดี แต่มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น มาจากสนามมวย และสถานบันเทิง และแรงงานที่กลับจากต่างประเทศ
2.ด้านการรักษา ต้องมีความพร้อม เตียง อุปกรณ์การแพทย์ ยา ชุดป้องกันตนเอง (PPE) รวมทั้งเตรียม รพ.สนาม หอผู้ป่วยแยกเฉพาะโรค (Cohort Ward) สถานที่ หรือโรงแรมรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย
3. ขวัญกำลังใจของบุคลากร ค่าเสี่ยงภัยได้โอนไปตามเขตสุขภาพเรียบร้อย ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบการดำเนินงาน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนที่ทำงานใน กทม. และ ปริมณฑล ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อ ได้ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เฝ้าระวังติดตาม โดยสำรวจผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้อาสาสมัครสาธารณสุข ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว แยกตนเองอยู่บ้าน 14 วัน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม สังสรรค์ หากพบมีคนป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแจ้งข้อมูลข่าวสารมายังส่วนกลางโดยเร็ว ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุควรอยู่บ้าน เพื่อลดการติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต รวมทั้งฝากให้ชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากเจ็บป่วยอย่าปกปิด ควรให้รายละเอียดข้อมูล เพื่อจะได้วินิจฉัย รักษาได้ทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co