ดีเดย์! ขึ้นรถไฟ – BTS – MRT ต้องสวมหน้ากากอนามัย

ดีเดย์! วันนี้ (25 มี.ค. 63) ขึ้นรถไฟ – รถไฟฟ้า – รถไฟฟ้าใต้ดิน ต้องสวมหน้ากากอนามัย
ดีเดย์! ขึ้นรถไฟ – BTS – MRT ต้องสวมหน้ากากอนามัย
AD

เริ่มแล้ววันนี้ (25 มี.ค. 63) ภายหลัง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ขอความรวมมือในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ใช้บริการระบบขนส่งทางราง โดยมีกำหนดบังคับวันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป ให้ผู้โดยสารที่จะใช้บริการสาธารณะของรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ ทั้งในสถานีและนอกสถานี มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริการ ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานีที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก จัดตั้งจุดบริการขายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ผู้โดยสารในราคาถูก และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทุกสถานี หากพบผู้โดยสารมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือ ขอให้สงวนสิทธิ์ในการให้บริการทันที
AD
อีจัน
www.ejan.co