ผู้รับจ้างชั่วคราว ธ.ไทยพาณิชย์ ติดโควิด-19

ธ.ไทยพาณิชย์ แจ้ง ผู้รับจ้างชั่วคราวติดเชื้อโควิด-19 สั่งปิดชั้นทำงาน ทำความสะอาด ให้ผู้เกี่ยวข้องกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน
ผู้รับจ้างชั่วคราว ธ.ไทยพาณิชย์ ติดโควิด-19

(24 มี.ค. 63) ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ออกหนังสือชี้แจง เรื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้ง ผู้รับจ้างชั่วคราวติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารฯ ได้รับรายงานว่า มีผู้รับจ้างชั่วคราวของธนาคารที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 20 อาคาร Ari Hill พหลโยธิน ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว โดยเจ้าหน้าที่คนนี้ได้เข้ามาที่ทำงานในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย

ภาพจากอีจัน

ธนาคารได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยได้ทำการปิดพื้นที่ชั้น 20 และบริเวณโดยรอบเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในชั้นที่ 19 และ 20 ของตึกดังกล่าวกักตัวอยู่กับบ้าน (Self-Quarantine at Home) และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยมีการติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้รายงานกระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบแล้ว ธนาคารฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและพนักงานธนาคารฯ โดยให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 และได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co