AD

คณะสงฆ์สระบุรี เตรียมเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คณะสงฆ์สระบุรี ขานรับดำริสมเด็จพระสังฆราช เตรียมประสานหน่วยงานเปิดโรงทาน แต่ละจุดไม่เกิน 1 อาทิตย์นี้
คณะสงฆ์สระบุรี เตรียมเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
AD

ด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีความห่วงใย ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีดำริให้วัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอเปิดโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์ โรคระบาด

โดยเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งคณะสงฆ์ รวมไปถึงพระเถรานุเถระ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับหนังสือดำริให้ดำเนินการณ์ เปิดโรงทานดังกล่าว โดยเร็ว ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ หลังไวรัสแพร่ระบาด ส่งผลกระทบกับ กิจกรรม และกิจการ ของวัดโดยรวม อีกทั้ง พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนขาดรายได้ ทั้งผู้ที่ตกงาน (ถูกเลิกจ้าง) หรือหยุดงาน ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนที่เข้าสักการะ ตามวัดต่างๆ ก็ห่างหายไปจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศเงียบเหงา ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลพื้นที่สีแดง (พื้นที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด) ของจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการ เปิดโรงทาน ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นับจากนี้ จะทำการแบ่งพื้นที่เร่งด่วน เพื่อดำเนินการก่อนตามลำดับ
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตาม ทางคณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี จะได้ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านที่ต้องการขอความช่วยเหลือได้ทราบวันเวลาและสถานที่นัดหมาย พร้อมทั้งเงื่อนไขของการเข้ารับความช่วยเหลือโรงทานต่อไป
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co