คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เปิดคำสั่งนายกฯ แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ 26 มี.ค. นี้
คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันนี้ (25 มีนาคม 2563) มีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้แล้ว

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

โดยในประกาศ ระบุว่า “ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก และมาตรา 15 

Related Stories

No stories found.