จุรินทร์ คุยผู้ประกอบการบริการจัดส่ง ระบุไม่ขึ้นราคาจัดส่งช่วงวิกฤตโควิด-19

จุรินทร์ จับมือเดลิเวอร์รี่ โมเดิร์นเทรด ขนส่ง ยืนยันไม่ขึ้นราคาจัดส่งในช่วงโควิด-19
จุรินทร์ คุยผู้ประกอบการบริการจัดส่ง ระบุไม่ขึ้นราคาจัดส่งช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมหารือแนวทางมาตรการช่วยเหลือภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ที่สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่าได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มมาหารือ ประกอบด้วย ห้างค้าส่งค้าปลีก (Modern Trade) ผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการส่งถึงบ้าน (delivery service) และกลุ่มผู้รับส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งห้างค้าส่งค้าปลีก ประกอบด้วย แม็คโคร ท็อปส์ เซเว่น-อีเลฟเว่น บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เป็นต้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ส่วนผู้ประกอบการ delivery service ประกอบด้วย Grab Lineman ลาล่ามูฟ GET และผู้ประกอบการส่งพัสดุภัณฑ์ บริษัทไปรษณีย์ไทย เคอรี่ มาร่วมหารือ
ภาพจากอีจัน
จากการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันว่าในสถานการณ์ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญกับภัยโควิด-19 นั้น การให้บริการส่งอาหารหรือส่งสินค้าอุปโภคบริโภคถึงบ้านเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากขึ้น

จากการประชุมมีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้

ผู้ประกอบการ delivery service
1. จะขอให้แจ้งอัตราค่าบริการให้กับกรมการค้าภายในภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้รับทราบว่าคิดค่าบริการอย่างไร
2. ทุกบริษัทให้พันธสัญญาร่วมกันว่า ในช่วงวิกฤตภัยโควิดของประเทศนี้จะไม่ขึ้นราคา หรือจะตรึงราคาค่าบริการในราคาเดิมไว้
3. ผู้ประกอบการ delivery service จะเร่งเพิ่มเติมให้ร้านอาหารเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มให้มากที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านอาหารได้มีช่องทางในการจำหน่ายมากขึ้น ประกอบกับเพื่อให้ผู้บริโภคที่จำเป็นต้องอยู่กับบ้านมากขึ้นได้มีทางเลือกมากขึ้น พร้อมกับจะเปิดรับพนักงานบริการมากขึ้น เพื่อช่วยให้คนมีงานทำมากขึ้น และเปิดโอกาสให้กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นด้วย
4. จะเร่งส่งเสริมการจ่ายเงินแบบอีเพย์เมนต์ e-Payment

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ร้านค้าส่งค้าปลีก (Modern Trade)
1. ให้คำมั่นสัญญาร่วมกันไว้ว่าจะตรึงราคาสินค้าไว้ในราคาเดิม และจะไม่ทำผิดกฎหมาย เพราะว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องจัดการกับการกักตุนสินค้าหรือการขายเกินราคาค้ากำไรเกินควร
2. ทางโมเดิร์นเทรดแจ้งว่า เนื่องจากมีผู้บริโภคมีความต้องการซื้อหาเครื่องครัวเพื่อไปประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน แต่ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้ รวมทั้งของใช้จำเป็นอื่นๆ ดังนั้นจะได้ขอให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นำไปหารือในศูนย์โควิดหรือทางกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อเปิดทางให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตสามารถให้บริการสนองตอบความต้องการของประชาชนมากขึ้น
3. เรื่องการขอขยายเวลาการขนส่งสินค้าจากโรงงานต้นทางไปยังโกดังสินค้า รวมทั้งการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ นั้นจะได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับที่ศูนย์ประชุมโควิดต่อไป เพื่อขอให้สามารถทำได้ตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซื้อหาสินค้าได้อย่างไม่ขาดตอน และเพื่อให้ร้านโมเดิร์นเทรดสามารถนำของมาเติมชั้นสินค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะก่อนหน้านี้มีการกำหนดเวลาการส่งสินค้าเอาไว้ อีกทั้งมีการกำหนดให้สามารถทำได้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 เท่านั้น
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co