กทม. จัดแมสผ้า-แอลกอฮอล์เจล ถวายพระสงฆ์ 9 วัด

กทม. จัดหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์เจล ถวายพระสงฆ์ 9 วัด ป้องกันโควิด-19
กทม. จัดแมสผ้า-แอลกอฮอล์เจล ถวายพระสงฆ์ 9 วัด

27 มีนาคม 2563 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,800 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจล จำนวน 270 ขวด ถวายแด่พระสงฆ์ 9 วัด ได้แก่

ภาพจากอีจัน
1.วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
2.วัดราชนัดดารามวรวิหาร
3.วัดเทพธิดารามวรวิหาร
4.วัดมหรรณพารามวรวิหาร
5.วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
6.วัดสังเวชวิศยาราม
7.วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร)
8.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
9.วัดทัศนารุณสุนทริการาม
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ จะถวายหน้ากากอนามัยวัดละ 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลวัดละ 30 ขวด สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปประกอบศาสนกิจ รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงวัดด้วย
ภาพจากอีจัน
ซึ่งในวันนี้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการถวายหน้ากากอนามัย แด่พระสงฆ์ โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม
ภาพจากอีจัน

สำหรับวันนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ถวายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลแด่พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และพระเทพสุตเมธี เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร และในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค. และวันอังคารที่ 31 มี.ค. 63 จะดำเนินการถวายให้ครบทั้ง 9 วัดข้างต้น

ภาพจากอีจัน

นางศิลปสวย ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในทุกพื้นที่ รวมถึงศาสนสถานต่าง ๆ ซึ่งได้กำชับสำนักงานเขตในการประสานกับศาสนสถานเพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาด โดยสำนักงานเขตจะจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการให้ และในส่วนของสุขภาพพระสงฆ์นั้น กรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและแอลกอฮอล์เจลเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจัดทำโดยคณะครูและวิทยากรโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร

ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้มีการสอนทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตต่าง ๆ โดยมีผ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้ใช้ เมื่อจัดทำแล้วเสร็จสามารถนำหน้ากากอนามัยกลับไปใช้ในครัวเรือนได้ สำหรับหน้ากากอนามัยที่กรุงเทพมหานครโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง สำนักงานเขตร่วมกับชุมชนทั้ง 50 เขต หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์กีฬา ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ สามารถผลิตได้ขณะนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 140,241 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 63)
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

Related Stories

No stories found.