ยะลา ปิดทาง เข้า-ออก ตั้งเเต่ 29 มี.ค. 63 จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย ชี้ ปชช. ส่วนใหญ่ไม่รู้ข่าว

ยะลา ปิดทาง เข้า-ออก ตั้งเเต่ 29 มี.ค. 63 จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย ชี้ ปชช. ส่วนใหญ่ไม่รู้ข่าว

ผู้ว่าฯ ยะลา สั่ง ปิดทาง เข้า-ออกจังหวัด ยกเว้นการขนส่งสินค้าจำเป็น ตั้งเเต่ 29 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ด้าน จนท.จุดตรวจ เผยปัญหา ชี้ ปชช. ส่วนใหญ่ไม่รู้ข่าว

(30 มีนาคม 2563) สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หนักขึ้นทุกวัน ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกวันค่ะ จึงทำให้ จ.ยะลา มีมาตรการการป้องกันโรคที่เข้มข้นขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1. ห้ามประชาชนเดินทาง เข้า - ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติตต่อเชื้อโรคโควิด - 19 เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค การไปรษณีย์อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาลและยานพาหนะของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
2. ห้ามผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทางเข้า - ออกหมู่บ้านหรือที่เอกเทศ สำหรับที่แยกกัน หรือกักกัน และหรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีฐานความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ หรือเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะเดียวกัน หลังจากมีประกาศดังกล่าว ก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าว จากบริเวณจุดตรวจบ้านตลาดลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลตำบล ได้ปิดกั้นเส้นทางเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้รถที่มาจากจังหวัดปัตตานี วิ่งผ่านเข้าเขตเมืองยะลา ซึ่งประชาชนจำนวนมากที่ไม่ทราบข่าว ก็ขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อผ่านเข้ามายังตัวเมืองยะลา แต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้าได้ตามประกาศดังกล่าว
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จึงแจ้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดยะลาทราบถึงมาตรการ โดยปัญหาในขณะนี้ คือ การสื่อสารมากกว่า ถ้าประชาชนรู้นโยบายของทางรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการ ทางท่านผู้ว่าฯ ว่าขณะนี้ไม่สามารถผ่านเข้าเมืองได้ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ ราชการ การขนส่งสินค้า ตามประกาศที่จำเป็นเท่านั้น

ในส่วนที่ประชาชนบางส่วนที่มีความจำเป็น ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ พร้อมทั้งลงชื่อในสมุดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งตรวจวัดสแกนสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co