เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงินประกันน้ำประปาคืน

การประปาส่วนภูมิภาค ออกมาตรการ ลด-ขยาย-คืน เงินค่าประกันน้ำประปาให้ประชาชน สู้โควิด-19 เริ่มลงทะเบียนออนไลน์รับสิทธิ์ 15 เม.ย.นี้
เปิดขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงินประกันน้ำประปาคืน

การประชาส่วนภูมิภาคออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนสู้ สู้โควิด-19

โดยมาตรการที่ 1
ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 % ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2
ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาสำหรับรอบการใช้น้ำ เดือนเมษายน -พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำและผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อ แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขาในพื้นที่ใช้น้ำประปา

มาตรการที่ 3
คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

ภาพจากอีจัน
โดยตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาได้ด้วยตนเองตามช่องทางดังนี้
1.เว็บไซต์ของ กปภ. WWW.PWA.CO.TH
2.แอปพลิเคชัน PWA1662
3.Line Official @PWAThailand
ภาพจากอีจัน

1.กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ (กรอกชื่อ -นามสกุล ,หมายเลขผู้ใช้น้ำ ,หมายเลขบัตรประชาชน)

2.ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

3.รอ SMS ตอบกลับ แจ้งผล

4.รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

ภาพจากอีจัน

กำหนดเวลาการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค

15 เมษายน 2563 - 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
-ผู้ใช้น้ำของ กปภ.ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และขอคืนเงินประกัน
1..เว็บไซต์ของ กปภ. WWW.PWA.CO.TH
2.แอปพลิเคชัน PWA1662
3.Line Official @PWAThailand)

5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
-กปภ. จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ
ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชน) ,ผ่านบัญชีธนาคาร,เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน
ในกรณีผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา โปรดรอการ ติดต่อกลับ จาก กปภ.สาขา ที่ลูกค้าใช้บริการ (งดการเดินทางไปยัง กปภ.สาขาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co