AD

จนท.ศูนย์ราชการ กังวลหลังรู้ข่าวมีคนติดเชื้อโควิด-19

จนท. ศูนย์ราชการ กังวล หลังทราบข่าวมีคนติดเชื้อโควิด-19 เผยอยากให้บางหน่วยงานให้ พนง. Work from Home
จนท.ศูนย์ราชการ กังวลหลังรู้ข่าวมีคนติดเชื้อโควิด-19
AD

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณีที่มีการรายงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทวงยุติธรม จำกัด ว่า มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย ภายหลังจากได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั้น

ภาพจากอีจัน
กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในอาคารที่ทำการของกระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วตามมาตรการ ดังนี้

1. ประสาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้ดูแลอาคารศูนย์ราชการฯ เพื่อทราบ และดำเนินการแจ้งกรมควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

2. ดำเนินการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมีในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณโดยรอบ ทุกห้อง ทุกชั้นของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ห้องรับรองผู้สื่อข่าว รวมทั้ง กรมคุมประพฤติตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

3. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รวมทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน แยกตัวเองและเฝ้าสังเกตอาการอยู่ ณ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ที่เคยติดต่อหรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด ได้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หลังจากได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือติตต่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ครั้งสุดท้าย

ภาพจากอีจัน
หากมีอาการผิดปกติ ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน และขอให้แจ้งกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการลดจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานภายในที่พัก ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

ภาพจากอีจัน
ล่าสุด อีจัน ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์ราชการ โดยเธอได้เล่าให้อีจันฟังว่า เธอมีความกังวล หลังทราบข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของศูนย์ราชการติดเชื้อโควิด-19 เพราะตัวเธอเองต้องมาทำงานที่ศูนย์ราชการ แน่นอนว่าเมื่อมีคนติดเชื้อบุคคลที่คลุกคลีกับผู้ที่ติดเชื้อก็ต้องถูกสั่งกักตัว ทั้งนี้ภายในศูนย์ราชการได้มีการสั่งปิดบางหน่วยงาน รวมถึงให้มีการทำความสะอาดแล้ว แต่หน่วยงานของเธอ ไม่มีคำสั่งให้พนักงานทำงานที่บ้านแต่อย่างใด และไม่ใช่แค่ตัวเธอเองเท่านั้นที่มีความกังวลว่าจะเสี่ยงกับโควิด-19 เจ้าหน้าที่หลายๆ คนก็มีความกังวลว่าจะติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกัน
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co