AD

นนทบุรีสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 37 แห่งคุมโควิด-19

ผู้ว่านนทบุรีสั่งเข้ม ปิดสถานที่เพิ่ม 37 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ เปิดปิดเป็นเวลา ใครฝ่าฝืนจ่อลงโทษหนัก
นนทบุรีสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 37 แห่งคุมโควิด-19
AD

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับยังมีสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาด บางแห่งยังคงเปิดให้บริการ ซึ่งจังหวัดนนทบุรีถือเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุด

ภาพจากอีจัน


ล่าสุดวานนี้ 30 มี.ค.2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้หาลือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี และมีความเห็นชอบที่จะประกาศปิดพื้นที่เสี่ยง-สถานบันเทิง และจำกัดเวลาเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อ ประกอบกับข้อกำหนดของ พรก.ฉุกเฉินของทางรัฐบาลดังนี้

ภาพจากอีจัน
ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ 768/2563 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่ 809/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ข้อ 2 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้
(1.) สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
(2.) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
(ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านชายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้บิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ไม่รวมพื้นที่ตั้งของธนาคารและสำนักงานของส่วนราชการ
(4) ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้นขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านตอกไม้สด และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
ภาพจากอีจัน
(5.ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และรนอาหาร เครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ยกเว้นร้นอาหาร และเครื่องดื่มในโรงพยาบาล โดยต้องจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
(6.) พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม
(7.) ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00. น. ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการขอความร่วมมือจากผู้บริโภคให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านทุกคน และงดให้บริการแก่ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย
(8.) สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น
(9.) สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ยกเว้นในสถานที่ราชการที่ใช้เพื่อการประชุมที่จำเป็นเท่านั้น
(10.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวมถึงสถานที่นวดทุกประเภท (เช่น ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม นวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณ) เว้นแต่ การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ
(11.) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(12.) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ
(13.) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
(14.) สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(15.) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงามคลินิกเวชกรรมหรือสถานพยาบาลเฉพาะในส่วนที่ให้บริการเสริมความงาม
(16.) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขุน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
(17.) สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย)
(18.) สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึง สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) ภายในอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) สถานที่ออกกำลังกาย
(19.) สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
(20.) เครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชัดราว สวนสนุกและการละเล่นสาธารณะ
(21.) ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และตู้เกม
(22.) ร้านคาราโอเกะ
(23.) สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
ภาพจากอีจัน
(24.) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
(25.) ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกตสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาเตอะมอลล์งามวงศ์วาน)
(26.) สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(27.) สนามยิงปืน
(28.) บ่อตกปลาตกกุ้ง หรือ กิจกรรมไดในประเภทเดียวกัน
(29.) พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน
(30.) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ
(31.) สนามกีฬา
(32.) โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง
(33.) สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอนฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว
(34.) สนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่
(35.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(36.) สถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน
(37.) สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมสาธารณะ
ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับการยกวนตามคำสั่งนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากคำสั่งนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และตามข้อ 33 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1 )
ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563
(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co