ข่าวทั่วไป 31 มีนาคม 2563 | 12:45 น.

สุราษฎร์ฯ สั่งปิดศูนย์การค้า-ตลาดนัด เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1-15 เม.ย ลดความเสี่ยงโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
สุราษฎร์ฯ สั่งปิดศูนย์การค้า-ตลาดนัด เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1-15 เม.ย ลดความเสี่ยงโควิด-19

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ฯ สั่งปิดศูนย์การค้า ตลาดนัด เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1-15 เม.ย 2563

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2057/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 ระบุว่า

ภาพจากอีจัน

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ขยายไปในวงกว้างมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาทางลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน

ภาพจากอีจัน

ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ข้อ 1. ให้ปิดสถานที่บางประเภทในพื้นที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1-15 เมษายน 2563 ประกอบด้วย

-ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าทุกประเภท ยกเว้นแผนกซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ด ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ธนาคาร ร้านอาหารให้เปิดเฉพาะจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น

-ตลาด ตลาดนัด และตลาดเปิดท้าย ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา ร้านดอกไม้สด เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดเพื่อความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

-ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภท ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไป

บริโภคที่อื่น และร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม ยกเว้นร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มในสนามบินและโรงพยาบาล โดยต้องจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยเคร่งครัด

ข้อ 2. ให้สถานที่บางประเภทในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดการให้บริการใหม่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ดังนี้

ให้ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าเบ็ดเตล็ดปิดการให้บริการตั้งแต่เวลา 24.00 น. ถึง 05:00 น. ในวันรุ่งขึ้นและผู้ให้บริการต้องจัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้านมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การกำหนดจุดยืนการรอคิวชำระเงิน โดยให้กำหนดระยะห่างอย่างน้อยคนละ 1 เมตร และต้องดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

-ให้ทำความสะอาดด้วยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเปิดให้บริการและทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

-ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการ มิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รักษา นทท.จีนป่วยโควิด-19 หายอีก 1 ราย
รักษา นทท.จีนป่วยโควิด-19 หายอีก 1 ราย
หัวหน้าวินกระหน่ำยิงเพื่อนวิน ดับคาที่
หัวหน้าวินกระหน่ำยิงเพื่อนวิน ดับคาที่
เร่งดับไฟป่านครนายก ลามเข้าใกล้ รร.เตรียมทหาร-ผู้ว่าฯ วอนโซเชียลหยุดปล่อยเฟคนิวส์
เร่งดับไฟป่านครนายก ลามเข้าใกล้ รร.เตรียมทหาร-ผู้ว่าฯ วอนโซเชียลหยุดปล่อยเฟคนิวส์
จับลุงวัย 58 ปี ลักลอบเผาป่า จ.ลำปาง
จับลุงวัย 58 ปี ลักลอบเผาป่า จ.ลำปาง
อิตาลีเผชิญโควิด-19 ระบาดเลวร้ายสุดในยุโรป
อิตาลีเผชิญโควิด-19 ระบาดเลวร้ายสุดในยุโรป