ข่าวทั่วไป 31 มีนาคม 2563 | 18:55 น.

ครม. มีมติเห็นชอบ เพิ่มอัตราทดแทนผลประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33

เขียนโดย อีจัน
ครม. มีมติเห็นชอบ เพิ่มอัตราทดแทนผลประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33

ร.ม.ว. กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ครม. มีมติเห็นชอบ เพิ่มอัตราทดแทนผลประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33 เป็น 62%

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. วันนี้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่อง “ขอทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคม” โดยมีรายละเอียดว่า ขอทบทวนขอลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเอง โดยไม่มีนายจ้างตามมาตรา 39 เดิมทีจ่าย 432 บาท และมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้ปรับลดเหลือ 221 บาท วันนี้ ปรับลดอีกให้เหลือเดือนละ 86 บาท โดยผู้ประกันตน ที่ได้จ่ายเงินสมทบจำนวน 432 บาทไปแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมจะคืนให้ในภายหลัง

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบ ให้เพิ่มอัตรา และปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 50 % ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม เป็น 62 % ของค่าจ้าง ที่นำส่งประกันสังคม ระยะเวลา 90 วัน เนื่องจากมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ว่างงาน อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีตังค์อย่าห้าว! วัดดังขึ้นป้ายเตือนโจ๋ ตีกันเจอปรับอ่วม 3 ล้าน
ไม่มีตังค์อย่าห้าว! วัดดังขึ้นป้ายเตือนโจ๋ ตีกันเจอปรับอ่วม 3 ล้าน
อาจารย์ ม.ดัง เมาแล้วขับชนดะ ตร.-ชาวบ้าน เจ็บ 3 ราย
อาจารย์ ม.ดัง เมาแล้วขับชนดะ ตร.-ชาวบ้าน เจ็บ 3 ราย
4 ปีไร้เยียวยา! เหยื่อเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ วอนหน่วยงานรับผิดชอบ
4 ปีไร้เยียวยา! เหยื่อเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ วอนหน่วยงานรับผิดชอบ
ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลไว ใน 1 นาที
ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลไว ใน 1 นาที
อนุทิน แนะอย่าตื่นกลัว หลัง สธ.จ่อให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
อนุทิน แนะอย่าตื่นกลัว หลัง สธ.จ่อให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย