ข่าวทั่วไป 1 เมษายน 2563 | 13:34 น.

ผู้ว่าฯ ลำปาง ขอความร่วมมือข้าราชการ งดเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.63

เขียนโดย อีจัน
ผู้ว่าฯ ลำปาง ขอความร่วมมือข้าราชการ งดเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.63

นายณรงศักดิ์ ผู้ว่าฯ ลำปาง ขอความร่วมมือจาก ขรก. งดเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่ 1-30 เม.ย.63

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ถึงหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรการเป็นการภายในจังหวัดลำปาง ขอให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน

กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแล้วรายงานให้จังหวัดลำปางทราบโดยด่วน เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ต้องแจ้งสาธารณสุขตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ สำหรับกรณีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ภาพจากอีจัน

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา