ข่าวเศรษฐกิจ 1 เมษายน 2563 | 14:31 น.

รวมมาตรการ ธนาคารพักหนี้-ขยายเวลาชำระช่วยฝ่าโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
รวมมาตรการ ธนาคารพักหนี้-ขยายเวลาชำระช่วยฝ่าโควิด-19

รวมมาให้เเล้ว มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สู้โควิด-19 ของทุกธนาคาร พักหนี้-ลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระเพียบ!

วิกฤติการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทุกย่อมหญ้า ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานพ่อค้าเเม่ขายหรืออาชีพไหนๆ ก็พลอยเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เรื่องการใช้ชีวิตเเละรวมถึงค่าใช้จ่ายประจำวัน เพราะงานถูกพัก หรือบางคนต้องออกจากงานกลางคัน ขาดรายได้กระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว

อ่านข่าวเก่า

ภาพจากอีจัน

ทำให้สถาบันการเงินเเละธนาคารทั้งภาครัฐภาคเอกชน ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ โดยวันนี้จันได้รวบรวมมาตราการช่วยเหลือของทุกธนาคารมาไว้ในนี้หมดเเล้ว

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

เริ่มกันที่ ธ.กรุงเทพ
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต 
-ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ให้สิทธิแก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภทและทุกรายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคารแต่อย่างใด

-กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทเงินกู้ (Installment Loan)

-พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร
สินเชื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท)

-พักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ เพื่อช่วยลดความกังวลใจ  โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อธุรกิจ SME (วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท)

-ขอพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะพิจารณาปรับดอกเบี้ยให้ลูกค้าแต่ละรายตามสถานการณ์ เพื่อช่วยลดความกังวลใจ  โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์มายังช่องทางของธนาคาร

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

สินเชื่อธุรกิจ 
-สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

-การปรับลดอัตราดอกเบี้ย การยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

-ให้สินเชื่อเพิ่ม
•ลูกหนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ "สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ" เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี

-สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต) 
•ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
* ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
* ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50 ไม่เกินเดือนธันวาคม 2564
* ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

-ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคลอื่นๆ
* ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
* ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน
* ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
* ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัด 

ภาพจากอีจัน

(ธ.กสิกรไทย)
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563
สินเชื่อบัตรเครดิต

-ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้แก่ลูกหนี้ทุกราย โดยลูกหนี้ไม่ต้องติดต่อธนาคาร จากเดิม 10% เป็นดังนี้ ชำระขั้นต่ำ 5% ปี 2563-2564
-ชำระขั้นต่ำ 8% ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 10% ตามเดิม ปี 2566

สินเชื่อบุคคล
-สินเชื่อบัตรเครดิต/บัตรเงินด่วน Cash Xpress พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงธันวาคม 2563 ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

-สินเชื่อเงินด่วน XPress Loan พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน
-พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือ ลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
สินเชื่อรถยนต์ KLeasing
-พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อธุรกิจ K SME
-พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี
-ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) : วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อน 5 ปี ใน 2 ปีแรก ดอกเบี้ยคงที่ 2% และจ่ายแต่ดอกเบี้ย

2. โครงการ SME สร้างไทย โดยมี บสย. ค้ำประกัน : วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี
ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ค้างชำระ (NPL) สามารถติดต่อธนาคารเพิ่มเติม
โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง 
- K-Contact Center : 02-888-8888
- K-BIZ Contact Center : 02-888-8822
- เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com
- LINE Official : K Plus
- Facebook : KBank Live
- สาขาธนาคาร

ภาพจากอีจัน

(ธ.ไทยพาณิชย์)

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบัตรเครดิต

-ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่านจากเดิม 10% อัตโนมัติ ให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป  ไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคาร

-สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Speedy Loan)*
* พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
สินเชื่อรถยนต์ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)*
* เลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน
สินเชื่อบ้าน (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)*
* พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน ติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SME) (วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท)*
* พักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน

*มาตรการสินเชื่อดังกล่าว ลูกค้าสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ผ่านช่องทางธนาคาร
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
สินเชื่อธุรกิจ
* พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน
* ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
* ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

สินเชื่อรถยนต์:
พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Cash : พักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อบ้าน : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SME) (ยอดสินเชื่อไม่เกิน 75 ล้านบาท) : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน และ ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% เป็นเวลา 2 ปี

ภาพจากอีจัน

(ธ.กรุงไทย)

 มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563 

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด
-ลูกค้าสินเชื่อทุกราย (สินเชื่อ Smart money/อเนกประสงค์ 5 Plus) เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน กรณี ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
-ลูกหนี้ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย  สามารถติดต่อ ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน

-ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือ กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SME)

-ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SME) ที่อยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562

ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ลดลง
-พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
-ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน

มาตรการเพิ่มเติม
สินเชื่อกรุงไทย ต้านภัยโควิด-19 ให้สินเชื่อเพิ่ม ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2 คงที่ 2 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

ฟรีค่าธรรมเนียม โอน รับ จ่าย 1 ปี

ทั้งนี้ ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย
 - ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก
 - ต้องถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ถึงจะได้รับความช่วยเหลือทันที
 - กรณีอื่น ๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา
 โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

(ธ.กรุงศรีอยุธยา)

สินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)

-พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
-ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
-พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ

-สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19)
-ธนาคารพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
-ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อน 1 มกราคม 2563
-ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2563

  สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้
-รถจักรยานยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน
-รถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน
-ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

  สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์

มาตรการที่ 1 – ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
-สินเชื่อส่วนบุคคล จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
-บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564

มาตรการที่ 2 – พิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ  เป็นรายกรณี ให้แก่
-กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
-กลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม
ลูกค้าสามารถลงทะเบียนกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

สินเชื่อธุรกิจ

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ:

-เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ (ยกเว้น Business Banking) ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากภาวะเศรษฐกิจ
-ไม่มีสถานะเป็นลูกหนี้ NPL
-ไม่ใช่ลูกหนี้ทุจริตหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนทางกฎหมาย ไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือ Business Fraud

วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Facility)

-ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
เพราะโทรศัพท์หลุดมือ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
นักวิจัยจีนเผย สัมผัส PM 2.5 เป็นเวลานาน เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
อัยการสั่งฟ้อง ผอ.กอล์ฟ อ่วม 9 ข้อหา
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
หลายสายการบินของไทย ปรับลดเที่ยวบิน หนีโควิด-19
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย
โรงพักห้วยโป่ง ได้กำลังเสริมแล้ว หลังมีการโยกย้ายจนเหลือตำรวจเพียง 3 นาย