ข่าวเศรษฐกิจ 1 เมษายน 2563 | 14:47 น.

กทม. งดเก็บค่าเช่าแผงตลาด 11 แห่ง

เขียนโดย อีจัน
กทม. งดเก็บค่าเช่าแผงตลาด 11 แห่ง

กทม. เคาะ! งดเก็บค่าเช่าแผงตลาด 11 แห่ง ตลาดนัดจตุจักรยกเว้นค่าเช่ายาว 9 เดือน

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ออกประกาศยกเว้นค่าเช่าของตลาดทั้ง 11 แห่ง ระบุว่า

ภาพจากอีจัน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

ภาพจากอีจัน

ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าแผงค้าภายในตลาดสดทั้ง 11 แห่ง ผู้เช่าห้องสุขา และผู้เช่าพื้นที่จอดรถยนต์ภายในตลาดทุกๆสัญญา ได้แก่ ตลาดนัดเมืองมีน , ตลาดธนบุรี(สนามหลวง2) , ตลาดเทวราช , ตลาดประชานิเวศน์ 1 , ตลาดบางกะปิ , ตลาดหนองจอก , ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก , ตลาดรัชดาภิเษก , ตลาดสิงหา , ตลาดราษฎร์บูรณะ โดยจะทำการยกเว้นค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพจากอีจัน

ในส่วนของตลาดนัดจตุจักรซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับสัญญาเช่าพื้นที่มาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือเพื่อขอยกเว้นค่าเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร โดยขอยกเว้นค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นระยะเวลา 9 เดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

8 นศ.เทคนิคสุราษฎร์ รอดโควิด-19 ได้กลับบ้านแล้ว
8 นศ.เทคนิคสุราษฎร์ รอดโควิด-19 ได้กลับบ้านแล้ว
เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง ป.4,ป.6 ล่วงละเมิด ป.1
เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง ป.4,ป.6 ล่วงละเมิด ป.1
PM 2.5 กรุงเทพฯ ติดอันดับ 17 ของโลก เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่
PM 2.5 กรุงเทพฯ ติดอันดับ 17 ของโลก เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 75,570 คน เสียชีวิตแล้ว  2,239 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 75,570 คน เสียชีวิตแล้ว 2,239 ราย
ฉุดไม่อยู่แล้ว! ราคาทองพุ่งพรวด 450 บาท ทองรูปพรรณขายออก 25,450 บาท
ฉุดไม่อยู่แล้ว! ราคาทองพุ่งพรวด 450 บาท ทองรูปพรรณขายออก 25,450 บาท