พาณิชย์ ลงพื้นที่โรงงานคัดแยกไข่ไก่ มั่นใจ ไม่ขาดแคลน

พาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ มั่นใจไม่มีปัญหาขาดแคลน
พาณิชย์ ลงพื้นที่โรงงานคัดแยกไข่ไก่ มั่นใจ ไม่ขาดแคลน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายหน่วยงานออกมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน รวมถึงประชาชนเองก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการออกจากบ้าน และหันไปซื้อสินค้าที่จำเป็นกักตุนไว้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หนึ่งในสินค้าที่ประชาชนแห่ซื้อจนเกิดภาวะขาดแคลนหรือทำให้มีราคาสูงขึ้นก็คือ "ไข่ไก่"

ภาพจากอีจัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ (1 เมษายน 2563) พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ ณ โรงงานคัดแยกและบรรจุไข่ไก่ของซีพีเอฟ

พลตำรวจตรีวิชัย กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ห้ามส่งออกไข่ไก่ไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา 30 วัน เพื่อชะลอการส่งออกไข่ไก่ไปตลาดต่างประเทศ และเพื่อให้ในประเทศมีไข่ไก่เพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ หลังผู้บริโภคมีความต้องการซื้อไข่ไก่เพิ่มขึ้น จากการที่ต้องกักตัวเองอยู่ในบ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ภาพจากอีจัน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงคัดแยก พบว่า โรงงานซีพีเอฟ จังหวัดนครนายก มีปริมาณไข่ไก่จากฟาร์มป้อนเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะกำลังผลิตปกติ ซึ่งปริมาณไข่ไก่มีอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก และมีการกระจายออกสู่ช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว

ภาพจากอีจัน

ทั้งยังมีปริมาณไข่ไก่ในส่วนที่เคยใช้ส่งออกนอกราชอาณจักร อีกประมาณ 8-9 แสนฟอง ซึ่งไข่ไก่ส่วนนี้จะนำเข้าสู่ตลาดภายในประเทศแทน โดยจะทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ภาพจากอีจัน

ด้าน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อยากให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าปริมาณไข่ไก่จะเข้าสู่ตลาดอย่างเพียงพอ และป้อนความต้องการของผู้บริโภคได้ เพราะซีพีเอฟ ยืนยันแล้วว่าพร้อมที่จะผลิตและเร่งกระจายอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ได้รับซื้อไข่ไก่จากฟาร์มในเครือข่ายที่มีที่ตั้งในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี นครราชสีมา นครนายก มาคัดแยกและบรรจุ ก่อนกระจายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า โดยโรงคัดแยกแห่งนี้มีกำลังการผลิตในการคัดแยก 2 ล้านฟองต่อวัน บรรจุเพื่อจำหน่ายจำนวน 1.5 ล้านฟอง และนำไปแปรรูปอีกจำนวน 5 แสนฟอง ในขณะที่กำลังการผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดทั้งประเทศของซีพีเอฟ มีประมาณ 6.5 ล้านฟองต่อวัน

ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co