ผู้ว่าฯ กระบี่ แถลงเตรียมประกาศปิดเมือง 4 -30 เม.ย. 63 ร้านค้าหยุดให้บริการ 2 ทุ่ม-ตี 5

จ.กระบี่ เตรียมประกาศปิดเมือง 4 - 30 เม.ย. 63 ห้ามเข้าออกพื้นที่ สกัดโควิด-19 ในจังหวัด หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม
ผู้ว่าฯ กระบี่ แถลงเตรียมประกาศปิดเมือง 4 -30 เม.ย. 63 ร้านค้าหยุดให้บริการ 2 ทุ่ม-ตี 5

3 เมษายน 2563 พ.ต.ท.หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ แถลงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดกระบี่ ระบุว่า

ภาพจากอีจัน
ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ได้มีมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขอความร่วมมือ การบังใช้กฏหมาย แต่พบว่าแนวโน้มผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และขยายพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น จึงได้เพิ่มมาตรการด้วยแผนป้องกันการเคลื่อนย้ายคน ล็อค 3 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 ห้ามคนจากต่างจังหวัดเข้ามา ซึ่งอาจนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่ด้วย คนนอกเขตจังหวัดออกไปได้ แต่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามา

ชั้นที่ 2 เป็นการล็อคเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงสูง ได้แก่ พื้นที่เกาะลันตา เกาะพีพี พื้นที่อำเภอเขตอ่าวนาง บริเวณถนนสาย 4 ฝั่งชายทะเล และอำเภอปลายพระยา โดยไม่ต้องการให้มีการเดินทางเข้าออก ผู้ที่จำเป็นหรือต้องการเดินทางออกไปจะต้องมีการลงทะเบียนแจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าจะเดินทางไปไหนและมีการประสานกับพื้นที่ปลายทางด้วย

ชั้นที่ 3 เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อกระบี่ หากจำเป็นต้องออกมาซื้อหาอาหารหรือสิ่งของจำเป็น ควรออกมาเพียงคนเดียว และซื้อหาในเวลาที่กำหนด โดยกำหนดให้ร้านค้าทุกร้านต้องปิดให้บริการตั้งแต่ 20.00 น. แล้วจะเปิดให้บริการให้ประชาชนได้ จับจ่ายใช้สอยอีกครั้งในเวลา 5.00 น.

รวมทั้งเตรียมบริหารจัดการจุดตรวจต่าง ๆ การดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ การเพิ่มพื้นที่กักตัวผู้ติดเชื้อให้ครบทุกอำเภอด้วย โดยในช่วงวันที่ 4-30 เมษายน 2563 เป็นช่วงเวลาของการรักษาผู้ติดเชื้อ ป้องกันไม่ให้มีการระบาด กลุ่มเสี่ยงกักกันตัวเอง ประชาชนหยุดการเคลื่อนไหว คาดว่าสิ้นเดือนนี้กระบี่จะคืนสู่ภาวะปกติ

ภาพจากอีจัน

จึงขอความร่วมมือชาวกระบี่ อดทน เสียสละ เพื่อกระบี่จะได้ก้าวเดินต่อไป

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co