โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย-ยืดอายุตั๋วรับจำนำ ช่วยฝ่าวิกฤตโควิด

โรงรับจำนำ กทม. ปรับลดดอกเบี้ย-ขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำเป็น 8 เดือน ช่วยประชาชนลดผลกระทบโควิด-19
โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย-ยืดอายุตั๋วรับจำนำ ช่วยฝ่าวิกฤตโควิด

4 เมษายน 2563 กรุงเทพมหานคร เพิ่มมาตรการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยการปรับลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาในการรับจำนำ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ประชาชน โดยลดดอกเบี้ยรับจำนำ วงเงินรับจำนำตั้งแต่ 1 – 5,000 บาท จากดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน เป็นร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน

ภาพจากอีจัน

ส่วนวงเงินรับจำนำตั้งแต่ 5,000 – 15,000 บาท จากร้อยละ 1 บาทต่อเดือน เป็นร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน รวมถึงขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำ จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 8 เดือน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ทำธุรกรรมทุกประเภทกับสถานธนานุบาลทั้ง 21 แห่งของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 63 จะได้รับสิทธิดังกล่าว

อีกทั้งประชาชนยังสามารถใช้บริการโครงการลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน สำหรับวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ได้ด้วย

ภาพจากอีจัน

สำหรับ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคาร โกลด์ มาร์เก็ต ชั้น 3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2158 0042 – 4 โทรสาร 0 2158 0050

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co