สุขภาพ 5 เมษายน 2563 | 15:05 น.

กระจายเครื่องมือตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR

เขียนโดย อีจัน
กระจายเครื่องมือตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR

กรมควบคุมโรค เตรียมส่งเครื่องมือตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR ให้ผลลัพธ์ 1,440 ตัวอย่างต่อหนึ่งวัน ติดตั้งที่ราชบุรีและขอนแก่น

วันนี้ (5 เม.ย. 63) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมาก กรมควบคุมโรคได้เตรียมเครื่อง cobas 6800 ที่เป็นเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติระดับโมเลกุล เพื่อหาสารพันธุกรรมที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

เดิมมีการติดตั้งเครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าว ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เพื่อตรวจปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV-1 Viral load) แต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้นำมาปรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผู้ป่วยและผู้สัมผัส ผู้สงสัยติดเชื้อโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่อง cobas 6800 ไปยังระดับพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (สคร.5 ราชบุรี) และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (สคร.7 ขอนแก่น) ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมและการตรวจประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ

ภาพจากอีจัน

นายแพทย์สุวรรณชัย เผยต่ออีกว่า เครื่องตรวจหาเชื้อดังกล่าวใช้เทคนิค Real time PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้จำนวนมาก เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ และสามารถรองรับปริมาณงานจำนวนมาก ซึ่งแต่เดิมการทดสอบตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจวิเคราะห์ cobas 6800 สามารถให้ผลการทดสอบ 96 ตัวอย่างแรกภายในเวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง และจะออกผลการทดสอบต่อเนื่อง 96 ตัวอย่าง ในทุกๆ 90 นาที โดยจะให้ผลทดสอบรวมทั้งสิ้น 1,440 ตัวอย่าง ใน 24 ชั่วโมง

ภาพจากอีจัน

ข้อมูลจาก : สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

9 ข้อควรรู้ สำหรับ คนที่เดินทางเข้า-ออก ไทยและประเทศกลุ่มเสี่ยง
9 ข้อควรรู้ สำหรับ คนที่เดินทางเข้า-ออก ไทยและประเทศกลุ่มเสี่ยง
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยเพิ่มอีก 1 คน ยอดสะสมพุ่ง 43 คน
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยเพิ่มอีก 1 คน ยอดสะสมพุ่ง 43 คน
สธ.เผยหน้ากากอนามัยยังเพียงพอ หากขาดให้แจ้งด่วน
สธ.เผยหน้ากากอนามัยยังเพียงพอ หากขาดให้แจ้งด่วน
เตรียมมาตรการรับตัวผีน้อยเกาหลีกลับไทย
เตรียมมาตรการรับตัวผีน้อยเกาหลีกลับไทย
ไทย เตรียมมาตรการรับแรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้
ไทย เตรียมมาตรการรับแรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้