ข่าวดัง 6 เมษายน 2563 | 06:06 น.

มท.สั่ง ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้วิกฤตโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
มท.สั่ง ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้วิกฤตโควิด-19

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเตรียมพร้อม หากยกระดับศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 ให้วางแผนการทำงาน รายงาน ศบค.ก่อน 6 โมงเย็นทุกวัน

(5 เม.ย.63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการ ยกระดับการปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยระบุข้อความว่า

"ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยกระดับการปฏิบัติการดังนี้

1.จัดเตรียมพื้นที่รองรับการจัดกันตัวของจังหวัด (Local Quarantine) ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่จัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน หากจังหวัดใดมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้รีบรายงานกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะให้ดำเนินการขยายวงเงินต่อไป

2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจ/หน้าที่ แก่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องถิ่นถึงภารกิจและแนวการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน

3.วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้าโดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

4.วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ชัดเจนและกำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการ

5 .ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเวลา 18.00 น.ทุกวัน เพื่อจะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ต่อไป"

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ส่งมอบทั่วประเทศ
โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ส่งมอบทั่วประเทศ
รมช.มหาดไทย บินด่วน จ.ตราด มอบหน้ากากอนามัย
รมช.มหาดไทย บินด่วน จ.ตราด มอบหน้ากากอนามัย
รัฐมนตรี มท. สั่ง ยกเลิกใบอนุญาตพนันไก่ชน เลี่ยงการรวมตัวของประชาชน
รัฐมนตรี มท. สั่ง ยกเลิกใบอนุญาตพนันไก่ชน เลี่ยงการรวมตัวของประชาชน
มท. สั่งทุกจังหวัด เปิดร้านมือถือในห้าง หลัง ปชช. ร้องมีปัญหาซ่อมไม่ได้
มท. สั่งทุกจังหวัด เปิดร้านมือถือในห้าง หลัง ปชช. ร้องมีปัญหาซ่อมไม่ได้
มท.สั่ง ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้วิกฤตโควิด-19
มท.สั่ง ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมยกระดับปฏิบัติการสู้วิกฤตโควิด-19