อุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานร้านกาแฟ กทม.

อุบลราชธานี พบสาวร้านกาแฟป่วยโควิด-19 เดินทางกลับจาก กทม. เจ้าหน้าที่ สธ.รุด เชิญตัวคุมโรครักษา ด้านผู้ว่าฯ ลงนามปิดด่านถาวรช่องเม็กเด็ดขาด หลังผ่อนผันแรงงานลาวกลับบ้าน
อุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานร้านกาแฟ กทม.

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์ล่าสุด เมื่อเวลา 21.30 น. (5 เม.ย. 63) พบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นหญิงอายุ 30 ปี ชาวอำเภอเขมราฐ ทำงานเป็นพนักงานร้านกาแฟ ที่ ย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 63 พักอาศัยกับเพื่อน 2 คน หอพักแห่งหนึ่ง ถนนพัฒนาการ 43 กรุงเทพฯ วันที่ 3 เมษายน ไปตรวจที่ โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพฯ ระหว่างรอผลตรวจเจ้าหน้าที่ให้กักตัวดูอาการที่ห้องพัก แต่หญิงดังกล่าวขับรถยนต์กลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมแฟน ถึงบ้านโคกสว่าง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 เมษายน วันที่ 5 เมษายน โรงพยาบาลวิภาราม แจ้งผลตรวจพบเชื้อ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดรถไปรับมารักษาที่ โรงพยาบาลเขมราฐ ส่วนแฟนหนุ่มวัย 28 ปี เจ้าหน้าที่ดำเนินการแยกตัวสอบสวนโรค โดยนับหญิงสาวรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยรายที่ 15 ของจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ไม่พบผู้ป่วยมา 4 วัน

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ขณะที่มาตรการของจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามในคำสั่ง 15099/2563 การระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดอุบลราชธานี มีมติ
1.ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
2.ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ทั้งชาวไทย และชาวลาว ยานพาหนะและสิ่งของอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผัน
3.สำหรับการนำเข้า – ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน สามารถดำเนินการได้ โดยให้มีพนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ รวมไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก แล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (6 เมษายน 63)
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co