โฆษก ศบค. เผย ยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 6 เม.ย. 63 ไม่อยู่บ้านตามเวลาที่กำหนด กว่า 919 คน

นายแพทย์ทวีศิลป์ โฆษก ศบค. รายงาน ผลการดำเนินการ ประจำวันที่ 6 เม.ย. 63 พบผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ไม่อยู่บ้านตามเวลาที่กำหนด กว่า 919 คน ดำเนินคดีแล้ว 708 คน
โฆษก ศบค. เผย ยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 6 เม.ย. 63 ไม่อยู่บ้านตามเวลาที่กำหนด กว่า 919 คน

วันนี้ (6 เม.ย. 63) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก (ศบค.) รายงาน ผลการดำเนินการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ภาพรวม ตร. กรณีฝ่าฝืน และ ไม่มีเหตุผลในการเดินทางช่วงประกาศห้าม ประจำวันที่ 5 เม.ย. 63 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 6 เม.ย.63 เวลา 04.00 น. โดยผลการดำเนินงานพบว่า มีผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถานกว่า 919 คน และ รวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถานกว่า 79 คน โดยสามารถแยกผลการดำเนินการตามหน่วยงานได้ดังนี้

หน่วย บช.น. พบผู้ออกนอกเคหสถาน 33 คน ไม่พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน

หน่วย ภ.1 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 145 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 36 คน

หน่วย ภ.2 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 202 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 3 คน

หน่วย ภ.3 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 8 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 4 คน

หน่วย ภ.4 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 207 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 22 คน

หน่วย ภ.5 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 68 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 3 คน

หน่วย ภ.6 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 36 คน ไม่พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน

หน่วย ภ.7 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 176 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 7 คน

หน่วย ภ.8 ไม่พบผู้ออกนอกเคหสถาน และ ไม่พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน

หน่วย ภ.9 พบผู้ออกนอกเคหสถาน 44 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 4 คน

ภาพจากอีจัน

รวมพบผู้ออกนอกเคหสถาน 919 คน พบรวมกลุ่ม ชุมนุม หรือมั่วสุมฯ ในเคหสถาน 79 คน

ทั้งนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ ยังรายงานผลการดำเนินคดี และ ตักเตือนเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยมียอดดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนแล้วกว่า 708 คน และตักเตือนกว่า 315 คน โดยแบ่งตามหน่วยรับผิดชอบดังนี้
หน่วย น.1. ตักเตือน. 18 คน ดำเนินคดี 15 คน
หน่วย ภ.1 ตักเตือน. 40 คน ดำเนินคดี 145 คน
หน่วย ภ.2 ตักเตือน. 142 คน ดำเนินคดี 69 คน
หน่วย ภ.3 ตักเตือน. 0 คน ดำเนินคดี 12 คน
หน่วย ภ.4 ตักเตือน. 53 คน ดำเนินคดี 209 คน
หน่วย ภ.5 ตักเตือน. 0 คน ดำเนินคดี 71 คน
หน่วย ภ.6 ตักเตือน. 2 คน ดำเนินคดี 32 คน
หน่วย ภ.7 ตักเตือน. 50 คน ดำเนินคดี 126 คน
หน่วย ภ.8 ตักเตือน. - คน ดำเนินคดี - คน
หน่วย ภ.9 ตักเตือน. 10 คน ดำเนินคดี 29 คน

ภาพจากอีจัน

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ และ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของตัวท่านเอง

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co