AD

โควิด-19 พ่นพิษ ปิดคำชะโนดยาวถึง 30 เม.ย. 63

ผู้ว่าฯ อุดรธานี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด-19 เพิ่ม – คำชะโนดปิดยาวถึง 30 เม.ย. 63
โควิด-19 พ่นพิษ ปิดคำชะโนดยาวถึง 30 เม.ย. 63
AD

6 เมษายน 2563 มีรายงานว่า นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

สถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเนื่องจากปัจจุบันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี จึงออกคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ดังต่อไปนี้

1.การกำหนดเวลาปิดให้บริการและขยายระยะเวลาปิด สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

2.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน
-กิจการโรงแรม 28 แห่ง
-ภัตตาคารท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (อาคาร A ชั้น 2)
-ปิดเกาะพื้นที่ด้านในของสวนสาธารณะทุกแห่ง เช่น สวนสาธารณะหนองประจักษ์ สวนสาธารณะหนองสิม
-ศูนย์บริการด้านทะเบียนรถ และใบอนุญาตขับรถ
-ภัตตาคาร ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และแผงลอยที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง อ่างน้ำพาน (ทุกส่วนทั้งบริเวณด้านนอกและด้านใน)
ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ สำหรับคำชะโนดนั้น ตามกำหนดการเดิมจะเปิดในวันที่ 5 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังน่าห่วง จึงขยายเวลาปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญยาวไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co