6 เม.ย. 63 ไทยพีบีเอส ออกประกาศ หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พบพนักงานติดโควิด-19 รายแรก เร่งทำความสะอาดอาคารซ้ำ
6 เม.ย. 63 ไทยพีบีเอส ออกประกาศ หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

(6 เม.ย.63) รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ทำหนังสือประกาศ หลังพบพนักงานของ ส.ส.ท. ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก ระบุข้อความว่า

“วันที่ 6 เม.ย.63 ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้รับรายงานว่า มีพนักงานของ ส.ส.ท.ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 1 คน หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ที่โรงพยาบาลรามคำแหง และพนักงานคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.วิภารามชัยปราการ จ.สมุทรปราการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานจะได้รับการดูแลตามสิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิการคุ้มครองตามกรมธรรม์โรค Covid-19 ที่ ส.ส.ท.ได้จัดทำไว้สำหรับพนักงานทุกคนด้วย

ทั้งนี้ พนักงานคนดังกล่าวได้เข้าปฏิบัติงานวันสุดท้ายที่ ส.ส.ท.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.จากนั้นได้ลากิจและไม่ได้เข้าปฏิบัติงานที่ ส.ส.ท.อีกเลยจนปัจจุบัน ซึ่งสำนักบริหารได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานการป้องกัน และควบคุมโรค ตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของส.ส.ท.ไปแล้วทุกอาคาร เมื่อวันที่ 21 มี.ค.63 และได้พ่นยาเพิ่มเติมในทุกสำนักและอาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดสลับหมุนเวียนกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

และในวันนี้ (6 เม.ย.63) เมื่อทราบผลเป็นที่แน่ชัดว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักบริหารก็ได้ทำความสะอาดซ้ำ ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ในทุกสำนักและอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทำงาน ชั้น 3 อาคาร A ในวันนี้ (6 เม.ย.63) ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่สำนักทรัพยากรมนุษย์ก็ได้เก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย สถานที่ที่ไป และกิจกรรมในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการและนำส่งมายัง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ภายในวันนี้ เพื่อดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับพนักงานคนดังกล่าว ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป เนื่องจากพนักงานคนดังกล่าวไม่ได้มาปฏิบัติงานใน ส.ส.ท.เกินกว่า 14 วันแล้ว แต่หากมีพนักงานผู้ใดทราบว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงมีความไม่สบายใจ ต้องการเข้าสู่ระบบคัดกรองหรือกักตัว โดย ส.ส.ท.จะจัดหาที่พักเพื่ออำนวยความสะดวก และส.ส.ท.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสำนักทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ภายใน 2202

ทั้งนี้ ส.ส.ท.ขอเรียนมายังพนักงานเพื่อทราบว่า ผู้บริหารทุกระดับมีความห่วงใยและตระหนักถึงความเสียสละของพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่สื่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยนำพาประชาชนและประเทศชาติก้าวข้ามวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้ จึงขอความร่วมมือพนักงานให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายใน ส.ส.ท.ขอให้ปฏิบัติงานที่บ้านเป็นหลัก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 3 ฉบับที่ ส.ส.ท. ได้ประกาศไปแล้ว อีกทั้งระมัดระวังในการสื่อสารหรือการส่งต่อข้อมูลใดที่ยังไม่มีความชัดเจน อันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล หรืออาจเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องได้ด้วย ส.ส.ท. ขอให้ความมั่นใจกับพนักงานว่า ส.ส.ท. บริหารงานบนพื้นฐานของหลักการสื่อสาธารณะที่จะต้องมีความโปร่งใสในทุกด้าน หากมีข้อเท็จจริงใดที่ชัดเจนและจำเป็นต้องแจ้งให้พนักงานทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส.ส.ท. จะดำเนินการโดยทันที”

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co