สสจ.เชียงใหม่ ติดตามคนใกล้ชิดเด็กเอ็นเตอร์เทน 4 คนมาคัดกรองโรค

สสจ.เชียงใหม่ ติดตามคนใกล้ชิดเด็กเอ็นเตอร์เทน 4 คนมาคัดกรองโรค

เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม! แต่ สสจ.เร่งตามตัวผู้ร่วมปาร์ตี้ ใกล้ชิดเด็กเอ็นเตอร์เทน ผู้ติดเชื้อรายที่ 37 อีก 4 คน มาคัดกรองโรค
AD

(6 เม.ย.63) นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า “ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อ 38 ราย ไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่ม รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 31 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 7 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 795 ราย กลับบ้านแล้ว 703 ราย ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลอีก 92 ราย และมีผู้ที่เดินมาจากกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มายังจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 8,681 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 6,179 ราย ติดตามครบ 14 วันแล้ว 2,502 ราย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 37 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเพศหญิง มีอาชีพเป็นเด็กเอนเตอร์เทน จากการคัดกรองผู้สัมผัส ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องเช่าจัดงานเลี้ยง แยกวิทยุธานิน พบผู้ร่วมงานที่เป็นเด็กเอนเตอร์เทน 4 คน ผู้ร่วมงานเลี้ยงชาวเชียงใหม่ 3 คน มาจากกรุงเทพฯ 1 คน และจังหวัดเชียงราย 4 คน ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามคัดกรองโรคต่อไป

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co