7 วิธี แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรประชาชน รับเงิน 5 พันบาท #เราไม่ทิ้งกัน ให้ถูกต้อง

แนะ 7 วิธี ลงทะเบียน #เราไม่ทิ้งกัน หลังไม่ได้รับสิทธิ เหตุข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
7 วิธี แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรประชาชน รับเงิน 5 พันบาท #เราไม่ทิ้งกัน ให้ถูกต้อง

หลังจากที่ทางรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะได้รับเงินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน (3 เดือน) โดยจะต้องลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงทะเบียนกลับมีบางรายที่ได้รับ SMS แจ้งผลว่า การลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลตามบัตรประชาชนที่ระบุไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมดูแลระบบลงทะเบียนของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนและข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chao Jiranuntarat โดยระบุว่า ...

ภาพจากอีจัน

"ปัจจุบันได้รับการร้องเรียนสูงมากว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ทางธนาคารกรุงไทยซึ่งรับหน้าที่ดูแลระบบ จะไม่ทราบเลยว่าเป็นปัจจัยอะไรที่มีการผิดพลาดมาก ผมเลยได้โทรไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองด้วยตัวเอง และได้รับคำอธิบายที่ดีมาก จึงขอเขียนสรุปถึงประเด็นที่อาจมีข้อผิดพลาดเยอะดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่ส่งไปตรวจที่กรมการปกครอง มี 5 ตัวคือ เลขที่บัตร 13 หลัก ชื่อ นามสกุล วันเกิด และเลขรหัสหลังบัตร

2. ข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลัก ต้องตรวจให้ละเอียดว่าถูกต้อง

3. ข้อมูลชื่อ ในช่องที่ให้ใส่ชื่อไม่ต้องมีคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง หรือ ยศอื่นๆ ใส่แต่ชื่อ

4. ข้อมูลนามสกุล ต้องดูว่ามีจุด หรือไม่มีจุด และเว้นวรรคกี่ตัว เช่น บางคน ณ มีจุด บางคนไม่มีจุด มีหรือไม่มี การันต์ต้องดูให้ตรง

5. ข้อมูลวันเกิด ต้องเลือกให้ถูกต้องตามบัตรว่า มีวัน มีเดือน หรือไม่ ถ้ามีต้องใส่ให้ครบ ถ้าไม่มี ต้องเลือกให้ถูกว่าไม่มี

6. เลขรหัสหลังบัตร สองตัวแรก เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กไม่ได้ ตัวที่สามเป็นต้นไป เป็นตัวเลขหมด ต้องป้อนให้ตรง และไม่ต้อง key ขีด (-)

7. บัตรที่ใช้ต้องเป็นบัตรล่าสุดที่ทำกับกรมการปกครองเท่านั้น เอาบัตรเก่ามาใช้ไม่ได้ เพราะเลขรหัสหลังบัตรจะไม่ตรง

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ"

ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.