ข่าวทั่วไป 7 เมษายน 2563 | 15:25 น.

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งวิจัยการตรวจโควิด-19 ให้ได้ผลอย่างเร็ว

เขียนโดย อีจัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งวิจัยการตรวจโควิด-19 ให้ได้ผลอย่างเร็ว

กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ม.สงขลาฯ วิจัยพัฒนาการตรวจโควิด-19 แบบรวมกลุ่มตัวอย่าง ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจได้หลายเท่า

(7 เม.ย. 63) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยการตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง (pooled sample testing) สำหรับการประเมินความชุกของโควิด-19 ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความชุกของการติดเชื้อต่ำ เช่น การสำรวจความชุกในบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการระบาดกว้างขวาง การสำรวจความชุกในกลุ่มนักเรียน การสำรวจความชุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ การสำรวจความชุกก่อนการยกเลิกมาตรการด้านสังคม

ภาพจากอีจัน

ซึ่งการตรวจแบบรวมตัวอย่างเคยมีการศึกษามาแล้วในประเทศอิสราเอล โดยมีการนำวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่างมาใช้ สามารถนำตัวอย่าง 64 ราย มาตรวจรวมกันในครั้งเดียว ซึ่งวิธีนี้แม้จะลดต้นทุนในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโควิด-19 แต่การศึกษาในประเทศอิสราเอลนั้นยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะได้วิธีการทางระบาดวิทยาและวิธีตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยภายใน 3 เดือน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน

ภาพจากอีจัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดเรื่องนี้มีมานานแล้ว คาดว่าจะเหมาะสมมากสำหรับการตรวจยืนยันที่มีความไวสูงอย่าง RT-PCR ที่เราใช้กันอยู่ ข้อดีของการตรวจแบบ pooled sample คือ ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจลงได้หลายเท่าและเสียค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการน้อยลงถ้าตรวจแล้วได้ผลลบก็บ่งบอกว่าโอกาสติดเชื้อในกลุ่มตัวอย่างต่ำมาก ถ้าได้ผลบวกค่อยมาทำการตรวจเพิ่มเติม สิ่งที่จะศึกษานี้ คือ ทดลองหา pool size หรือจำนวนตัวอย่างต่อกลุ่มที่เหมาะสมสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบรวมตัวอย่าง (pooled sample testing) ในสังคมไทยทั่วไป ในช่วงเวลาต่างๆ กัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แยกเชื้อโควิด-19 สำเร็จ!
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แยกเชื้อโควิด-19 สำเร็จ!
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งวิจัยการตรวจโควิด-19 ให้ได้ผลอย่างเร็ว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งวิจัยการตรวจโควิด-19 ให้ได้ผลอย่างเร็ว
กรมวิทยา-แพทย์ฯ เผย พบโควิดสายพันธุ์ B สายพันธุ์เดียวกับอู่ฮั่น มากที่สุดในไทย
กรมวิทยา-แพทย์ฯ เผย พบโควิดสายพันธุ์ B สายพันธุ์เดียวกับอู่ฮั่น มากที่สุดในไทย
สธ. แจงผลแล็บยะลาผิดพลาด 40 ราย เกิดจากตัวควบคุมผลลบได้ผลบวก
สธ. แจงผลแล็บยะลาผิดพลาด 40 ราย เกิดจากตัวควบคุมผลลบได้ผลบวก
ข่าวดี! ผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ของไทยในสัตว์ ได้ผลน่าพอใจ
ข่าวดี! ผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ของไทยในสัตว์ ได้ผลน่าพอใจ