พระราชสำนัก 7 เมษายน 2563 | 21:15 น.

ในหลวง-ราชินี พระราชทานเงิน หน้ากากอนามัย ให้กรมราชทัณฑ์

เขียนโดย อีจัน
ในหลวง-ราชินี พระราชทานเงิน หน้ากากอนามัย ให้กรมราชทัณฑ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงินและหน้ากากอนามัยให้กรมราชทัณฑ์ รับมือโควิด-19

วันที่ 7 เมษายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จำนวน 300,000 บาท, หน้ากาก Face shield จำนวน 5,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น

ภาพจากอีจัน

ทั้งนี้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในฐานะผู้แทนโครงการฯ เป็นผู้เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้กรมราชทัณฑ์ นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน
ภาพจากอีจัน

ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นแก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการฯ ซึ่งทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรของกรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นรองประธานที่ปรึกษา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ 2564 แก่ประชาชน
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ 2564 แก่ประชาชน
ในหลวงเเละพระราชินี พระราชทานเงินที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมทรัพย์ส่วนพระองค์ ช่วยน้ำท่วมภาคใต้
ในหลวงเเละพระราชินี พระราชทานเงินที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมทรัพย์ส่วนพระองค์ ช่วยน้ำท่วมภาคใต้