กลุ่มคนไทยไปดาวะห์ที่อินโดนีเซีย 76 คน ถึงไทยแล้ว ส่งกักตัวทันที

กลุ่มคนไทยเดินทางไปดาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซีย 76 คน กลับถึงไทยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองและส่งกักตัวตามจังหวัดทันที
กลุ่มคนไทยไปดาวะห์ที่อินโดนีเซีย 76 คน ถึงไทยแล้ว ส่งกักตัวทันที

วันที่ 7 เมษายน 2563 กลุ่มคนไทยที่เดินทางไปดาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 76 คน ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไลอ้อนแอร์ มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

ภาพจากอีจัน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ยืนยันตัวเลขกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากการชุมนุมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้ที่เดินทางมา จำนวน 76 คน โดยแบ่งเป็น

จังหวัดสงขลา 20 คน กทม. 1 คน เชียงราย 1 คน คัดกรองและกักตัว ณ สนามกีฬาพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สตูล 26 คน คัดกรองและกักตัวที่ วิทยาลัยราชฎัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล

ปัตตานี 14 คน คัดครองที่สนามกีฬา อบจ. แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ

ภาพจากอีจัน

ยะลา 7 คน คัดกรองที่อาคารนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา แล้วให้อำเภอรับตัวไปกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ

นราธิวาส 7 คน คัดกรองและกักตัวที่ โรงเรียนแสงธรรม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

สำหรับคนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินมาตรฐานหรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันที

ภาพจากอีจัน

ทั้งหมด 76 คน จะถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 7-20 เมษายน โดยไม่อนุญาตให้ญาติมาเยี่ยมและส่งอาหาร และญาติสามารถมารับกลับในวันที่ 21 เมษายน ซึ่งในระหว่างกักตัว จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลเรื่องสุขภาพอย่างใกล้ชิด

ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co