เทศบาลขอนแก่นออกกฎ 11 ข้อ หวังให้ตลาดสร้างมาตรฐานด้าน สธ. สกัดโควิด ย้ำผู้ค้าทุกคนต้องใส่แมส

เทศบาลขอนแก่นออกกฎ 11 ข้อ หวังให้ตลาดสร้างมาตรฐานด้าน สธ. สกัดโควิด ย้ำผู้ค้าทุกคนต้องใส่แมส

เทศบาลขอนแก่น สร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุขสกัดโควิด-19 ออกกฎ 11 ข้อให้ตลาด ย้ำผู้ค้าทุกคนต้องใส่แมสตลอดเวลา

ขอนแก่น ออกกฎเหล็ก 11 ข้อให้ทุกตลาดสร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อร่วมวางมาตรการสกัดโควิด-19 ผู้ค้า-ลูกค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย

ภาพจากอีจัน

7 เม.ย. 63 นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครจังหวัดขอนแก่นให้สัมภาษณ์กรณีการจัดระบบคัดกรองจุดล้างมือและรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย เพื่อหยุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ดังนี้

1.ตลาดหรือตลาดนัดและจุดผ่อนผันให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

2.ไม่ให้มีการจัดโต๊ะนั่งทานในบริเวณร้าน ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น รวมถึง
- การนั่งรอหรือยืนรอรับสินค้าควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้ออย่างอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และแจ้งลูกค้าไม่ให้เบียดชิดกันเกินไปตอนเลือกซื้อสินค้า

3. ให้ผู้ประกอบการค้าเตรียมแอลกอฮอล์เจลมาไว้เพื่อบริการลูกค้า และผู้ค้าเองก็ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 20 วินาที หรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%

4. ผู้ค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัยด้วย

5. ผู้ประกอบการค้าควรสวมผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

6. อาหารปรุงสำเร็จต้องปรุงสุกใหม่ มีการอุ่นร้อนและปกปิดอาหาร

7. ควรใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารทุกครั้งไม่ควรใช้มือหยิบจับอาหาร

8. ขยะตามแผงค้าต้องเก็บรวบรวมไปกำจัดให้หมดไม่ให้มีตกค้าง โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยต้องมีการเก็บใส่ถุงแยกปิดปากถุงและสนิทก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

9. ภายหลังจำหน่ายสินค้าหรือเก็บร้านเสร็จ ผู้ประกอบการค้าควรเช็ดล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ความเข้มข้น 100 ppm ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ฝักบัวรดน้ำ เป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะแผงจำหน่ายอาหารสดและแผงเนื้อสัตว์ชำแหละ

10. ผู้ค้าท่านใดที่มีความเสี่ยงทั้งเรื่องการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง อยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ไอ จาม ให้หยุดมาขายทันที และให้กับตัวอยู่กับบ้านไว้ก่อน 14 วัน จนกว่าจะหายดี แต่หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการไข้ร่วมกับไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

11. พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินโดยตรง ควรให้ลูกค้าใช้ QR code ใช้ Net Bank แทนการจ่ายด้วยเงินสด หรือใช้ตะกร้ารับเงินแทนการใช้มือ หรือถุงมือในการรับเงิน และระวังไม่ให้ถุงมือสัมผัสกับใบหน้า

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

“เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการร้านค้า และผู้มาใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย” นายธีระศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co