พระราชสำนัก 8 เมษายน 2563 | 12:27 น.

ร.10 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง พระบรมรูป ในหลวง ร.9 ประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

เขียนโดย อีจัน
ร.10 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง พระบรมรูป ในหลวง ร.9 ประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง พระบรมรูป ในหลวง รัชกาลที่ 9 ประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

8 เมษายน 2563 เพจเฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam) ได้เผยภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร ได้จัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร ภายในพระบรมมหาราชวัง

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

พระบรมรูปมีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร ขนาด 172 เซนติเมตร ความสูงฐานพระบรมรูปขนาด 7 เซนติเมตร ความสูงรวมขนาด 179 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 156 กิโลกรัม หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับโลหะผสมอื่น ๆ และมีทองแดงอยู่ร้อยละ 60 - 98 ที่เหลือเป็นโลหะผสมอื่น ๆ
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัส “ ประเทศไทย คือดินแดนแห่งการประนีประนอม ”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัส “ ประเทศไทย คือดินแดนแห่งการประนีประนอม ”
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดํารงฐานันดรศักดิ์ดังเดิม