รัฐบาลกัมพูชาสั่งงดเดินทางข้ามจังหวัด-เขตชั่วคราว

9-16 เม.ย.63 รัฐบาลกัมพูชาออกคำสั่งงดการเดินทางเข้าออก ระหว่างจังหวัดและระหว่างเขตทั่วประเทศ ควบคุมการระบาดโควิด-19
รัฐบาลกัมพูชาสั่งงดเดินทางข้ามจังหวัด-เขตชั่วคราว

วานนี้ (9 เม.ย.2563) รัฐบาลกัมพูชากำหนดมาตรการในการเดินทางภายในประเทศ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ออกนอกพื้นที่ จากการติดเชื้อมาจากแหล่งอื่น ไปจนถึงที่พักอาศัยและประชาชนในพื้นที่ชุมชนในประเทศ รัฐบาลได้สั่งการดังนี้

ภาพจากอีจัน

1.ห้ามไม่ให้เดินทางในประเทศ รวมทั้งห้ามเดินทางเข้า - ออก ราชธานีพนมเปญ (โดยไม่ส่งผลกระทบการเดินทางในราชธานีพนมเปญ) และห้ามเดินทางจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอ จากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัด

2.การจำกัด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
- การขนส่งสินค้าทุกประเภท ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางราง
- รถยนต์ และยานพาหนะของข้าราชการพลเรือนทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกระดับ ที่เดินทางไป ปฏิบัติงานประจำวันโดยเจ้าของยานพาหนะต้องแสดงตนที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ พร้อมทั้งบัตรประจำตัว
- รถยนต์และยานพาหนะของกองกำลังทุกหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจ
- รถยนต์พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
- รถดับอัคคีภัย
- รถบริการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
- การขนส่งพนักงานแรงงานไปสถานที่ทำงานโรงงาน - สถานประกอบการ ต้องมีเอกสารขออนุญาตออกจากกระทรวงแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
- การเดินทางของประชาชนไปโรงพยาบาล หรือศูนย์สุขภาพ ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับการบริการ
สุขภาพที่จำเป็นหรือฉุกเฉิน โดยกำหนดจำนวนให้ไม่เกิน 4 (สี่) คน สำหรับแต่ละกรณี

3.คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24.00 วันที่ 9 เมษายน 2563 ถึงเวลา 24.00 วันที่ 16 เมษายน 2563 ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยภายหลังการยุติการชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย คือวันที่ 16 เมษายน 2563 ควรพิจารณาเดินทางไปพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย ภายในวันนี้ (9 เมษายน 2563) เพื่อจะได้อยู่ในจังหวัดชายแดนกัมพูชา-ไทย เมื่อฝ่ายไทยอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกครั้ง หรือควรวางแผนเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co