เงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าวันที่ 3 โอนให้ 644,000 คน

วันที่ 3 รัฐฯโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท เช็กตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
เงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าวันที่ 3 โอนให้ 644,000 คน

เข้าวันที่ 3 ของการได้รับเงินเยียวยาของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งวันนี้ เป็นวันที่ 3 ที่รัฐจะโอนเงินเยียวยาอีกรอบ สามารถเช็ค ตรวจสอบสถานะ ได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน.com

ภาพจากอีจัน

โดยวันนี้ คลังจะทยอยโอนเงิน และส่ง SMS ไปยังผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยจะทำการโอนให้วันนี้ กว่า 644,000 คน ที่ได้ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์

ภาพจากอีจัน

ส่วนใครที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินสามารถ ตรวจสอบสถานะได้ที่

1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ภาพจากอีจัน
2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะ"
ภาพจากอีจัน
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ และ วัน/เดือน/ปี เกิด
ภาพจากอีจัน
4. ระบบจะแสดงสถานะว่ากำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co